Utskriftsdatum: 01 October 2020

Individ- och familjeomsorg

Om coronaviruset – för dig som är barn eller ungdom.
Här hittar du information

 

Individ- och familjeomsorgen arbetar med råd, stöd och hjälp inom ekonomiska och sociala frågor.

Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorg
Johanna Karlsson
Tel 0485-881 77
Skicka e-post

Enhetschef Barn och Familjeenheten
Therese Ekman
Tel. 0485-880 98
Skicka e-post

Vid akut situation efter ordinarie arbetstid och under helger
hänvisas till Sydostjouren via 020-453 900
Webbsida Sydostjouren
eller till socialnämndens ordförande, 073-714 08 99

Besöksadress: Östra Kyrkogatan 31
Postadress: Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.
Tel 0485-880 85
Skicka e-post