Utskriftsdatum: 18 September 2019

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen arbetar med råd, stöd och hjälp inom ekonomiska och sociala frågor.

Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorg
Beatrice Solhjort
Tel 0485-884 21
Skicka e-post

Enhetschef Barn och Familjeenheten
Paula Christofidi Cederqvist
Tel. 0485-880 29
Skicka e-post

Vid akut situation efter ordinarie arbetstid och under helger
hänvisas till Sydostjouren via 020-453 900
Webbsida Sydostjouren
eller till socialnämndens ordförande, 073-714 08 99

Besöksadress: Östra Kyrkogatan 31
Postadress: Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.
Tel 0485-880 85
Skicka e-post