Utskriftsdatum: 21 September 2018

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen arbetar med råd, stöd och hjälp inom ekonomiska och sociala frågor.

Vid akut situation efter ordinarie arbetstid och under helger
hänvisas till Sydostjouren via 020-453 900
eller till socialnämndens ordförande Jan-Olof Forslund, 073-714 08 99

Webbsida Sydostjouren: https://www.kalmar.se/omsorg-och-stod/socialjour.html

Tf. Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorg
Beatrice Sohlhjort
Tel 0485-884 21
Skicka e-post

Tf. Enhetschef Barn och Familjeenheten
Samuel Norrby
Tel. 0485-880 86
Skicka e-post

Besöksadress: Östra Kyrkogatan 31
Postadress: Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.
Tel 0485-880 85
Skicka e-post