Utskriftsdatum: 08 May 2021

Information inför besök på vård- och omsorgsboende

23 februari 2021

Information till dig som ska besöka en anhörig som bor på vård- och omsorgsboende i Borgholms kommun

Från och med idag, 23 februari, har socialförvaltningens ledningsgrupp beslutat att ta bort besöksstoppet på våra vård-och omsorgsboenden. Beslutet är grundat på att alla omsorgstagare är vaccinerade och även en stor del medarbetare.

Övergripande gäller att;

·         hålla avstånd på minst 2 meter och ta personligt ansvar

·         stanna hemma vid förkylningssymtom, även lindriga symtom

·         tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder

Inför besöket på vård- och omsorgsboendet:

·         Kontakta personalen genom att ringa på klocka/telefon innan du går in på boendet. Personalen kommer som försiktighetsåtgärd att fråga besökare angående förkylningssymtom och svara på eventuella frågor kring besöket.

·         Tvätta händerna med tvål och vatten eller desinficera dem vid ingången. Det kommer att finnas desinfektionsmedel och/eller möjlighet att tvätta dem.

·         Skyddsutrustning i form av visir ska användas

·         Det är av yttersta vikt att besökare håller ett behörigt avstånd på minst 2 meter. Besökare ansvarar för att avståndet hålls.

·         Besök sker endast i den anhöriges lägenhet.

·         Antal besökande är begränsad till högst två personer per besökstillfälle.

·         På korttidsenheten, Ekbacka 4 råder fortfarande besöksstopp om inte omsorgstagaren vistats där under en längre tid.

Hoppa till innehåll