Utskriftsdatum: 28 October 2020

Information inför besök på vård- och omsorgsboende

Information till dig som ska besöka en anhörig som bor på vård- och omsorgsboende i Borgholms kommun.

Regeringen har beslutat att det tillfälliga besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden upphör att gälla från och med den 1 oktober.

Vi är mycket rädda om våra äldre och för att säkerställa besöken har vi tagit fram riktlinjer utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den här informationen skickas till en anhörig, vänligen förmedla till övriga närstående.

Övergripande gäller att:

·         hålla avstånd på minst 2 meter och ta personligt ansvar

·         stanna hemma vid förkylningssymtom, även lindriga symtom

·         tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder

Inför besöket på vård- och omsorgsboendet:

·         Kontakta personalen genom att ringa på klocka/telefon innan du går in på boendet. Personalen kommer som försiktighetsåtgärd att fråga besökare angående förkylningssymtom och svara på eventuella frågor kring besöket.

·         Tvätta händerna med tvål och vatten eller desinficera dem vid ingången. Det kommer att finnas desinfektionsmedel och/eller möjlighet att tvätta dem.

·         Det är av yttersta vikt att besökare håller ett behörigt avstånd på minst 2 meter. Besökare ansvarar för att avståndet hålls.

·         Vid önskemål kan skyddsutrustning erhållas. Vänligen kontakta personal.

·         Besök sker endast i den anhöriges lägenhet.

·         Antal besökande är begränsad till högst två personer per besökstillfälle.

Dela gärna med dig av den här informationen till dina vänner och bekanta.