Utskriftsdatum: 16 January 2021

Information inför skolstart – skollunch vid distansundervisning

Skolan börjar terminen en dag senare, fredag den 8 januari, och undervisning för högstadiet sker på distans i första hand fram till 24 januari.

Studiedagen som var planerad till onsdagen den 13 januari flyttas till torsdagen den 7 januari. Det betyder att skolan startar för samtliga elever fredagen den 8 januari. Anledningen till att flytta studiedagen är för att möjliggöra planering inför terminsstart, särskilt för de årskurser som går över till distansundervisning.

Detaljerad information om hämtning av material med mera kommer från respektive skola och du hittar informationen i InfoMentor.

Skolluncher för högstadieelever med distansundervisning

Elever med distansundervisning beställer skollunch via vår e-tjänst och lunch för hela veckan hämtas på söndagen mellan klockan 12 och 14 på den skola man själv väljer. Beställningen behöver göras varje vecka, senast onsdag klockan 14 för avhämtning på söndagen. Första beställningen görs senast onsdagen den 6 januari för avhämtning söndag den 10 januari. Det går självklart att beställa specialkost.

Menyn finns som vanligt i Skolmatsappen.