Information om Coronaviruset – covid-19

Coronaviruset, eller covid-19, är nu en global pandemi. Det ger symtom som feber och hosta och påminner om influensa. Det är viktigt att vi alla bidrar till att minska smittspridningen. Borgholms kommun bevakar noga händelseutvecklingen och samverkar med berörda myndigheter i regionen. Kommunen har vidtagit åtgärder för att minska smittspridningen och är beredd att förstärka insatserna om det blir nödvändigt.

Från och med 12 mars har Borgholms kommun gått upp i stabsläge. Det innebär att ledningsgruppen och vissa särskilda tjänstemän ingår i staben och prioriterar arbetet med den här frågan. Staben arbetar på uppdrag av kommunchefen.

Kommunen arbetar utifrån sin nyligen antagna Risk- och sårbarhetsanalys. En viktig aspekt är personalförsörjningen. Arbetsgivaren har möjlighet att omplacera personal från verksamhet som inte räknas som samhällsviktig till exempelvis äldreomsorgen för att klara bemanningen över tid. Arbetsgivaren har även rätt att avbryta redan beviljad semester för anställd. Samverkan sker med de fackliga organisationerna.

Allmänt om corona

Kontakta 1177 om du har symtom

Har du symptom som feber, hosta och andnöd ska du stanna hemma och inte bege dig direkt till en vårdmottagning.

Läs på webbplatsen 1177.se om vad du ska göra och när du ska kontakta sjukvården.

För allmänna frågor ska du ringa 113 13.

Information från ansvariga myndigheter

Begränsa sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i Sverige som mycket hög och uppmanar människor med symptom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Stanna hemma om du har symtom

Det är extra viktigt att du som arbetar inom vård och omsorg av äldre inte går till jobbet om du får symtom som feber, hosta och andnöd.

Avråder från resa

Krisledningen i Borgholms kommun förtydligar vikten av att vi alla undviker resor i påsk. Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller oss alla, bofasta precis som sommarölänningar och turister. Vi har nu samhällsspridning i länet och alla har ett stort personligt ansvar för att förhindra smittspridning och att inte riskera att överbelasta sjukvården.

Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) säger att ”situationen är allvarlig och det finns en stor oro i samhället. Nu är det inte läge att resa till Öland eller för oss själva att resa. Men vi måste komma ihåg att vi är i det här tillsammans, vi ska inte peka ut grupper och vi måste hålla en god ton i debatten. Tillsammans hjälps vi åt!”

Socialchef Anna Hasselbom Trofast förtydligar dock att den som redan är här och behöver vård och omsorg får det. ”Socialtjänstlagen är mycket tydlig på den punkten och vi följer den. Vi är dock i vår tur tydliga i kontakten med dem som nu söker visstidsvård. Det råder speciella omständigheter och vi avråder från att resa hit. Vi skickar både brev med information och vi tar en personlig kontakt. Vi förklarar att kommunen kan behöva prioritera sina insatser och att till exempel städning, social samvaro och promenader kan ställas in. Även den regionala sjukvården kan komma att bli så belastad att den som är skriven på annan ort kan bli hänvisad hem till sin egen region för vård.”

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information. Tänk på att inte röja någon enskilds identitet. Borgholms kommun följer de rekommendationer som ges av Region Kalmar län, Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet.

Borgholms kommuns informationsblad

Kommunen har skickat ut ett informationsblad till samtliga hushåll i kommunen om hur vi alla kan hjälpas åt för att motverka smittspridning samt vad kommun gör i detta läge.

Borgholm utskick corona

 

Så pratar du med barn om Corona

Många oroar sig över coronaviruset, inte minst många barn.

BRIS och krisinformation.se har tillsammans tagit fram en vägledning för hur du kan prata med barn om coronaviruset. Läs mer på krisinformation.se

BRIS har också en telefonlinje för oroliga:

Bris stödlinje för barn
Måndag–fredag 9.00–12.00 och 14.00–21.00
Lördag–söndag 14.00–21.00
Telefon: 116 111

Chatta med Bris

Bris vuxentelefon om barn
Måndag–fredag 9.00–12.00
Telefon: 077-150 50 5

Lättläst / Information in other languages

Lättläst om Corona

Information in other languages / لعربية /

Corona – English: Read what the municipality is doing to minimize the spread and manage the effects of the new Coronavirus

Corona – Arabiska: قراءة مبسّطة عن فايروس الكورونا

Corona – Dari: در پایین می توانید در بارهٔ اقدامات کمون در راستای کاهش شیوع و مهار نمودن تاثیرات ناگوار ویروس کرونا بخوانید.

Corona – Tigrinja: ብዛዕባ ኮሮና ዝምልከት

”Skydda dig och andra” på olika språk

Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages

 

 

Utbildning

Information gällande förskola och grundskola

Stanna hemma vid symtom

I Borgholms kommuns förskolor och grundskolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att det är viktigt att var och en med symptom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet vilket kan bidra till att minska spridningens omfattning.
Vi uppmanar därför medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta, feber, snuva eller luftvägsbesvär. Vid minsta symptom ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma och vid behov av vård kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.
Medarbetar, barn och elever ska vara symptomfria i två dagar innan de återvänder till förskola eller skola.
Elever som är friska ska gå till skolan.

Grundskolan undersöker möjligheterna för utbildning på distans. Om det blir nödvändigt, är det viktigt att tekniken är på plats.

Ingen stängning av skola eller förskola är aktuell just nu. Utbildningsförvaltningen har dock förberett för att göra ett utskick till både föräldrar och arbetsgivare, om det skulle bli aktuellt. Justeringar i verksamheten pågår också. Verksamheterna ser över möjligheterna till att minska eventuell trängsel, som kan uppstå i till exempel matsalen samt att undvika att elever sitter för tätt i klassrummen. På Idrott och hälsa prioriteras aktiviteter som kan genomföras utan ombyte, så att dusch och trängsel i omklädningsrummen inte blir nödvändigt. Så mycket som möjligt av aktiviteter och lektioner genomförs utomhus.

Fritidsgårdarna

Krisledningsstaben har beslutat att så långt som möjligt hålla kommunens tre fritidsgårdar öppna men antalet besökare begränsas till max 50. Om skolorna skulle behöva stänga blir den här mötesplatsen ännu viktigare.

Kulturskolan

Kulturskolan testar från den 19 mars att köra viss utbildning på distans.
Öppna förskolan i Borgholm håller stängt tillsvidare.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten webbplats

Information till gymnasie- och komvuxelever

Från och med den 18 mars uppmanas Sveriges gymnasieskolor, komvux och högskolor att hålla stängt och övergå till distansundervisning.
Gå till din skolas hemsida för mer information.

Skollunch

Gymnasielever som nu studerar på distans erbjuds lunch på kommunens skolor. Lunchen serveras på Åkerboskolan, Rällaskolan och Viktoriaskolan och gymnasieungdomar är välkomna att äta lunch enligt sitt ordinarie schema. Variationer i matsedeln kan förekomma.

Mer information för gymnasieelever finns på:

Kalmarsunds gymnasieförbund
Ölands utbildningscenter

Riskgrupp 70 år och äldre

Information till dig som är över 70 år och i riskgrupp

Vård och omsorg

Information gällande vård och omsorg

Borgholms kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Besöksförbud

Anhöriga, vänner, gode män eller förvaltare ska inte göra besök på sjukhus och vård- och omsorgsboende. Undantag kan förekomma i angelägna fall. Genom att begränsa besök skyddas de mest sårbara.
Den 1 april infördes besöksförbud på landets samtliga äldreboenden. Beslutet fattades av regeringen den 30 mars och är en åtgärd för att förhindra smittspridning av det nya coronaviruset, covid-19.
Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.
Det är viktigt att fortsätta hålla kontakten med våra äldre. Slå en signal, skicka bilder och pigga upp vardagen.
Vid eventuella frågor eller oklarheter är du välkommen att ta kontakt med ansvarig enhetschef för verksamheten. Vi hoppas på din förståelse för dessa tillfälliga besöksrestriktioner.

Visstidsvård

Krisledningen i Borgholms kommun förtydligar vikten av att vi alla undviker resor i påsk. Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller oss alla, bofasta precis som sommarölänningar och turister. Vi har nu samhällsspridning i länet och alla har ett stort personligt ansvar för att förhindra smittspridning och att inte riskera att överbelasta sjukvården.

Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) säger att ”situationen är allvarlig och det finns en stor oro i samhället. Nu är det inte läge att resa till Öland eller för oss själva att resa. Men vi måste komma ihåg att vi är i det här tillsammans, vi ska inte peka ut grupper och vi måste hålla en god ton i debatten. Tillsammans hjälps vi åt!”

Socialchef Anna Hasselbom Trofast förtydligar dock att den som redan är här och behöver vård och omsorg får det. ”Socialtjänstlagen är mycket tydlig på den punkten och vi följer den. Vi är dock i vår tur tydliga i kontakten med dem som nu söker visstidsvård. Det råder speciella omständigheter och vi avråder från att resa hit. Vi skickar både brev med information och vi tar en personlig kontakt. Vi förklarar att kommunen kan behöva prioritera sina insatser och att till exempel städning, social samvaro och promenader kan ställas in. Även den regionala sjukvården kan komma att bli så belastad att den som är skriven på annan ort kan bli hänvisad hem till sin egen region för vård.”

Träffpunkter:

Enligt ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten (16 mars 2020) bör personer över 70 år begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Från och med 23 mars är samtliga träffpunkter i Borgholms kommun tillfälligt stängda.

Medarbetare inom vård och omsorg:

Du som medarbetare som är frisk ska gå till arbetet. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Vid symptom ska du som medarbetare hålla dig hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Så här förbereder vi oss:

Inom våra verksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. För att kunna hantera en ökad smittspridning gör vi nu ytterligare förberedelser:

 • Vi planerar för att säkra bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna.
 • Alla verksamheter har fått en påminnelse om vikten av att följa de basala hygienrutinerna
 • Personal fortbildas i hur de ska hantera skyddsutrustning.
 • Vi har säkerställt tillgång till nödvändigt material genom extrabeställningar.
 • Daglig verksamhet och Arbete och stöd tillverkar nu skyddsvisir.
 • Vi uppdaterar externa utförare som arbetar på uppdrag av socialnämnden.

Företag

Information till företag

Åtgärder för att stötta näringslivet i Borgholms kommun
Sammanställning – den här hjälpen finns för näringslivet 
Vädjan till näringslivsministern
Stöd till konstnärer och föreningslivet
Påskpresent för att handla lokalt
Intresseanmälan – hjälpa riskgrupper och 70 plus
Jourhavande företagslotsar
Samlad information om tillfälliga regler och lagar för företagare
Extra stöd till extern rådgivning
Kommunen söker timvikarier
Service i Stadshuset – åtgärder för att förhindra smittspridning
Nya regler för restauranger på grund av Corona

 

Evenemang

Inställda evenemang i Borgholms kommun

På grund av den rådande situationen med coronavirus och för att motverka smittspridning ställs många sammankomster och evenemang in i Borgholms kommun. Om du har frågor om ett specifikt evenemang, kontakta arrangören för det evenemanget.

Några av de evenemang som ställts in:

Borgholmsmässan sista helgen i maj

Världsbokdagen den 28 april

Äldreveckan i april – Den festmåltid som arrangeras i samband med äldreveckan skjuts upp och kommer att genomföras vid ett senare tillfälle.

Alla evenemang på våra bibliotek är inställda tills vidare

Öppningen av Slottet skjuts fram