Utskriftsdatum: 23 May 2019

Information om den nya tobakslagstiftningen.

Information om den nya tobakslagstiftningen.

Den 1 juli 2019 införs en ny lagstiftning om tobak och liknande produkter.
Den nya lagen ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Den nya lagstiftningen består av två olika delar:

 1. Tobaksförsäljning blir tillståndspliktigt.

Tidigare har försäljningsställen endast behövt anmäla till kommunen att man säljer tobak.
I och med den nya tobakslagstiftningen ska alla försäljningsställen ansöka om tillstånd för att få sälja tobaksvaror.
Mer information om detta finner ni här.

 1. Rökfria miljöer utvidgas.
   Det nuvarande rökförbudet utvidgas till att gälla:
 • Vid entréer till rökfria lokaler samt andra utrymmen som allmänheten har tillträde till.
 • I områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik t.ex. busshållsplatser.
 • På inhägnade platser utomhus, huvudsakligen avsedda för idrottsträning.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  Mer information om detta finner ni här.

Ansvarig för rökförbudet

 • För uteserveringar är det den som driver verksamheten som är ansvarig för att rökförbudet följs.
 • Gällande rökfria miljöer är det den som äger eller disponerar en lokal eller ett utrymme innanför en entré som ansvarar för att rökförbudet efterlevs.
 • På inhägnade platser avsedda för idrottsutövning och på lekplatser är ägaren av dessa ansvarig.

Förtydligande om skyltar

Kraven på den som ansvarar för rökförbudet blir tydligare i och med den nya lagen.
Den som är ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser.
Om någon trots tillsägelser röker får denne avvisas.  Den som är ansvarig har stora möjligheter att själv utforma skyltar som upplyser om rökförbudet.
Den som är ansvarig ska också se till att det inte finns några askkoppar inom det område som är rökfritt.