Utskriftsdatum: 23 July 2019

Ny tobakslagstiftning

Den 1 juli 2019 införs en ny lagstiftning om tobak och liknande produkter.
Den nya lagen ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
En stor del i den nya tobakslagstiftningen handlar om att rökförbudet utvidgas till att även gälla:

  • Uteserveringar.
  • Vid entréer till offentliga lokaler.
  • Busshållplatser.
  • På inhägnade platser utomhus, huvudsakligen de avsedda för idrottsträning.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Läs mer om den nya lagen här.