Utskriftsdatum: 16 September 2021

Information till dig som är över 65 år

11 maj 2021

Det har gått ut en broschyr med information till alla som är över 65 år och bosatta i Borgholms kommun.
Den finns även längre ner på sidan under mer information.

Där kan du få information om:
– Vad Borgholms kommun erbjuder för olika sorters vårdhjälp och hjälpmedel,
– Anhörigstöd
– Träffpunkterna i Borgholm och Löttorp
– Parkeringstillstånd om du är rörelsehindrad
– Seniorservice, är hjälp med lite mindre insatser för personer som är 70 år eller äldre.
– Var du kan vända dig för att beställa färdtjänst eller närtrafikresa.
– Vilka olika pensionärsorganisationer och föreningar som finns i kommunen.

Här hittar du broschyren och mer information

 

 

Hoppa till innehåll