Utskriftsdatum: 16 May 2021

Information till vårdnadshavare angående skolskjuts

11 februari 2021

SMHI varnar för att ”snöbyar på Östersjön kan under torsdag och fredag ge ymnigt snöfall på Öland och Gotland.” I morgon, fredag 12 februari, kan det bli så att trafikläget är besvärligt och det är skolskjutsanordnaren KLT (Kalmar Länstrafik) som avgör om turerna går att köra eller ej.
Om en tur ställs in så meddelas detta via InfoMentor till elever, personal och vårdnadshavare om att turen är inställd. Information kommer även att finnas här på hemsidan, vår Facebooksida och Kalmar länstrafiks hemsida.
Prata med ditt barn om hur hon eller han ska göra om bussen inte kommer, ex. gå tillbaka hem och ringa er föräldrar. Vänta gärna tillsammans med ditt barn på bussen om du har möjlighet till det.
Risken för inställda turer bedöms vara störst på östra delen av kommunen. Undervisningen beräknas pågå som vanligt under morgondagen. Ha koll på InfoMentor-appen under morgonen.

Hoppa till innehåll