Utskriftsdatum: 08 April 2020

Leverantörsfakturor

 

Information om alla inkomna fakturor till kommunen med undantag för de som är sekretessklassade, till exempel en del från vård och socialtjänst. Själva fakturan finns inte med men all data om dem.

Beskrivning
Dokumenten innehåller information om fakturor som skickats till kommunen indelat i:

Kolumn 1 – Fakturanummer
Kolumn 2 – År som fakturan inkom till kommunen
Kolumn 3 – Fakturans verifikationsnummer
Kolumn 4 – Leverantörens namn
Kolumn 5 – Fakturabelopp
Ombokningar av fakturorna kan ha skett efter publicerat material.
Själva fakturan publiceras inte då den kan innehålla sekretess- eller personuppgifter.

Fakturor
Fakturor i excel-format:

2017
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

2018
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

2019
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3


Kontoplan (SKL kommunbas 2013)
Länk till kontoplan 

Utgivare
Uttaget hanteras av ekonomiavdelningen.

Verksamhetsområde
Hela kommunens verksamhet, förutom fakturor till Socialförvaltningen från behandlingshem, institutioner och familjehem etc. som är sekretessbelagda.

Publiceringsdatum och senaste uppdatering
Från och med januari 2017 och uppdateras löpande kvartalsvis.

Avgift
Fritt från avgifter

Villkor
Fritt att använda utan begränsningar.

Format
Som excel

Begränsningar
Fakturor till Socialförvaltningen från behandlingshem, institutioner och familjehem etc. som är sekretessbelagda finns inte med i materialet.