Utskriftsdatum: 26 September 2018

Installera eldstad

När du ska byta eller nyinstallera en eldstad och/eller rökkanal är det viktigt att du gör en anmälan till kommunen. För installation av eldstad krävs en underskriven anmälan, en planritning som utvisar eldstadens placering samt en fasadritning som utvisar skorstenens placering och höjd.

När sotaren har godkänt installationen och du fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen får du börja elda. Kommunen har tillsammans med räddningstjänsten (sotaren) ansvaret för att eldstäder installeras på ett riktigt sätt. Någon kontrollansvarig behövs normalt sett inte. Skorstenen skall löpa en meter över där den kommer ut från, d.v.s. taket där skorstenen passerar men med modifikation. Skorstenen skall även vara så hög den klarar av att transportera rökgaserna via ett tillräckligt undertryck (skorstenens egna drag) utan kallras eller baksug. Se gärna minimum höjd på skorstenens monteringsanvisningar och jämför dessa med kaminens krav.

Vidare måste skorstenen placeras så att inte det finns fara för brand på närliggande byggnadsdelar. Slutligen så skall skorstenen inte monteras så att den skapar olägenheter för grannar. Ett bra sätt att se om man klarar detta är att dra en linje från grannens tak mot skorstenen på ditt hus. Överstiger denna en 10 graders lutning kan det finnas risk att besiktningsmannen inte godkänner anläggningen trots att funktion och brandsäkerhet uppfylls. Notera att det kan krävas att skorstenen går över nock för att vara på den säkra sidan. Kommunen tillsammans med sotaren är alltid den som bestämmer vilken höjd de kräver med tanke på grannar, brännbart etc. (ur Sotarbloggen.se). Anmälningsblankett hittar du nedan under ”MER INFORMATION”.