Utskriftsdatum: 19 October 2019

Installera eldstad

Om du ska installera en eldstad måste du anmäla det till oss. Det gäller även om du ska göra väsentliga ändringar i befintlig eldstad eller rökkanal. Om du påbörjar arbetet utan att ha gjort en anmälan samt fått ett beslut om startbesked från oss är vi enligt lag skyldiga att ta ut en sanktionsavgift.

Exempel på eldstäder

Det finns många typer av eldstäder som alla kräver en anmälan vid nyinstallation: kamin, braskassett, insats i öppen spis, kakelugn, vedspis, vedpanna och pelletspanna för att nämna några. Gemensamt för alla eldstäder är att förbränningen kräver en rökkanal som leder bort alla giftiga gaser.

Startbesked och slutbesked

Du får inte påbörja en installation eller ändring av en eldstad utan ett startbesked. Det får du när en handläggare har granskat och godkänt din anmälan. Av startbeskedet framgår vad som ska göras och vilka handlingar som ska skickas in för att få ett slutbesked. För att få börja använda din kamin måste du ha fått ett slutbesked från oss.

Åtgärder som kräver anmälan

Följande saker kräver att du skickar in en anmälan:

 • Installera en ny eldstad, se exempel ovan.
 • Byta bränsleslag (oljepanna till pelletspanna till exempel).
 • Byta eller ändra skorstenen.
 • Annan väsentlig ändring som till exempel att byta en braskamin till en kakelugn.
 • Byta till en tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion.

Åtgärder som inte kräver anmälan

Följande saker kan du göra utan att skicka in en anmälan:

 • Byta till likvärdig eldstad, avseende typ av eldstad, storlek och effekt samt anslutning till befintlig rökkanal. Till exempel om du vill byta från en braskamin till en ny braskamin.
 • Byta från en oljepanna till en ny oljepanna eller vedpanna till en ny vedpanna.
 • Underhållsåtgärder, till exempel att glidgjuta eller sätta igen ett insatsrör.

De här handlingarna behöver vi

Utöver anmälansblanketten behöver du skicka in följande handlingar:

 • Planritning i skala 1:100 där eldstadens placering är markerad.
 • Fasadritning i skala 1:100. Krävs inte om du ska ansluta till befintlig rökkanal.
 • Prestandadeklaration på allt som du installerar.

Skicka in din anmälan

Du anmäler via vår e-tjänst Mittbygge (länk finns högst upp på sidan under E-tjänster) eller genom att mejla in handlingar, ritningar och anmälansblankett till miljobyggnadsnamnden@borgholm.se

Hur länge gäller en anmälan?

En anmälan gäller i två år från det att beslut är givet. Om du inte har slutfört installationen inom två år upphör beslutet att gälla.