Utskriftsdatum: 16 January 2021

Installera eldstad

Om du ska installera en eldstad måste du anmäla det till oss. Det gäller även om du ska göra väsentliga ändringar i befintlig eldstad eller rökkanal. Om du påbörjar arbetet utan att ha gjort en anmälan samt fått ett beslut om startbesked från oss är vi enligt lag skyldiga att ta ut en sanktionsavgift.

Startbesked och slutbesked

Du får inte påbörja en installation eller ändring av en eldstad utan ett startbesked. Det får du när en handläggare har granskat och godkänt din anmälan. Av startbeskedet framgår vad som ska göras och vilka handlingar som ska skickas in för att få ett slutbesked. För att få börja använda din kamin måste sotaren ha godkänt din installation och du måste ha fått ett slutbesked av oss.

Från och med den 1:a oktober 2019 gäller att eldstäder (braskaminer, insatser, kökspannor och pelletseldade kaminer) ska klara ett maximalt CO-utsläpp på 0,12 vol.% och en minsta verkningsgrad på 65%. (pelletskaminer 0,024 CO och 79%)

Undantagna från dessa regler är bastuaggregat, öppna spisar, kakelugnar och köksspisar som främst är avsedda för matlagning.
Mer om dessa regler hittar du på Boverkets hemsida, se länk under Mer information längst ner på sidan.

Åtgärder som kräver anmälan

Följande saker kräver att du skickar in en anmälan:

 • Installera en ny eldstad, se exempel ovan.
 • Byta bränsleslag (oljepanna till pelletspanna till exempel).
 • Byta eller ändra skorstenen.
 • Annan väsentlig ändring som till exempel att byta en braskamin till en kakelugn.
 • Byta till en tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion.

Åtgärder som inte kräver anmälan

Följande saker kan du göra utan att skicka in en anmälan:

 • Byta till likvärdig eldstad, avseende typ av eldstad, storlek och effekt samt anslutning till befintlig rökkanal. Till exempel om du vill byta från en braskamin till en ny braskamin.
 • Byta från en oljepanna till en ny oljepanna eller vedpanna till en ny vedpanna.
 • Underhållsåtgärder, till exempel att glidgjuta eller sätta igen ett insatsrör.

De här handlingarna behöver vi

Utöver anmälningsblanketten behöver du skicka in följande handlingar:

 • Planritning i skala 1:100 där eldstadens placering är markerad.
 • Fasadritning i skala 1:100. Krävs inte om du ska ansluta till befintlig rökkanal.
 • Prestandadeklaration på allt som du installerar.

Skicka in din anmälan

Du anmäler via vår e-tjänst Mittbygge (länk finns högst upp på sidan under E-tjänster) eller genom att mejla in handlingar, ritningar och anmälningsblankett till plan- och byggenheten. E-post hittar du längst ner på sidan under Kontakta oss.

Hur länge gäller en anmälan?

En anmälan gäller i två år från det att beslut är givet. Om du inte har slutfört installationen inom två år upphör beslutet att gälla.