Utskriftsdatum: 01 October 2020

Integrationsprojekt

DUA-jobbspår innebär samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen för att kartlägga kompetensbehov hos näringslivet och matcha potentiell arbetskraft. Starten på samverkansarbetet har finansierats av medel från statliga Delegationen för unga och nyanlända i arbete.

Nyanlända och andra arbetslösa utgör en arbetskraftsresurs som med rätt insatser kan bli avgörande för
företagens och lokalsamhällets utveckling. Arbetsmarknadsenheten (AME) har kännedom om människor som vill ut i arbetslivet, men som ibland saknar formell utbildning eller behöver stärka svenska språket.

Genom lokala jobbspår rustas arbetssökande för att matcha företagens behov av kompetens. Tillsammans med olika branscher utformas lokala jobbspår som fylls med önskat innehåll och matchas mot lämpliga kandidater.

Målet är att skapa förutsättningar för att förbättra möjligheterna till utveckling för näringslivet, både för att befintliga företag ska kunna utvecklas och växa men också för att attrahera och etablera nya företag i kommunen.

Genom Dua och arbetet med integration och egenförsörjning är samverkan och utvecklade samverkansformer med lokala företag viktigt för att lyckas integrera målgruppen på den reguljära arbetsmarknaden.

Vill du få mer information – välkommen att kontakta projektledare.