Utskriftsdatum: 18 January 2020

Integrationsprojekt

Borgholms kommun har tillsammans med Norra Ölands pastorat blivit beviljade projektmedel via Länsstyrelsen för att arbeta med insatser för nyanlända. Projektet ”Språk och jämställdhet – vägen till inkludering i samhället” startar under hösten 2018 och varar till och med december 2019.

Under 2017 pågick ett projekt med medel från Länsstyrelsen för att arbeta med att samordna insatser. Arbetet omfattade asylsökande samt nyanlända i Borgholms kommun och särskilt fokus var på att få ut flickor och kvinnor i olika typer av aktiviteter och verksamheter.

Projektet var en fortsättning på det arbete som tidigare fanns i liten skala, med att bygga nätverk mellan civilsamhället, den idéburna sektorn, näringslivet och kommunen. Arbetet syftade till att nå en god integration och en snabbare process för individen att komma in i samhället och arbetslivet. Målet var att Borgholms kommun efter projekttidens utgång skulle ha flertalet nyanlända som med sina erfarenheter och nätverk är med och integrerar nya grupper. Andra mål var att föreningslivet skulle få nya medlemmar och kommunen fler nya företag.

Projektet är avslutat och många bra aktiviteter har kommit igång. Några exempel är träffar mellan nyanlända och kommuninvånare med matlagning som tema, språkträning för föräldralediga kvinnor samt simundervisning för kvinnor. De projektmedel som beviljades 2018-2019 kommer att bygga på och utveckla delar av de insatser som gjordes under 2017.

Vill du få mer information – välkommen att kontakta projektledare.