Utskriftsdatum: 16 September 2021

Invigning av nytt utegym

08 juni 2021

Idag, 8 juni,  invigdes Mejerivikens utegym. Julia Hallstensson, som jobbar som mark och exploateringsstrateg på kommunen, invigningstalade.

”Vi har försökt att få in en stor variation på redskap, där även vissa redskap är specialanpassade för seniorer och att nästan alla redskap har mer än ett användnings område. Här kan vi erbjuda en plats för alla som är har öppet dygnet runt, alla dagar på året och är självklart gratis!”, säger Julia Hallstenson.

Träning utomhus är populärt och förutspås vara en eftertraktad motionsform även i framtiden. Vi vet att fysiska aktiviteter är bra för hälsan och välbefinnandet och behövs vare sig man är barn, vuxen eller senior. Vi hoppas att alla i alla åldrar kan ta del av och få nytta av vårt nya utegym.

Julia Hallstensson håller tillsammans med projektgruppen för aktivitetsstråket på att arbeta fram en plan för utvecklingen av ett nytt aktivitetsområde vid Mejeriviken.
Målet är att binda samman alla aktiviteterna som finns längsmed kusten från Kapelludden till Dovreviken så som badhuset, tennishallen, bowlshallen, padelarenan, skateparken, sjötugans badplats och rekreationsområde samt tillslut Dovrevikens badplats i ett sammanhängande aktivitetstråk.

”Vi vill ta vara på alla de fina fritidsaktiviteter som finns här i Borgholm. Vi vill att området ska bli plats för rekreation och fritidsaktiviteter för alla oavsett ålder, kön, eller bakgrund. Med tex, elljuspår, grillplatser, hinderbana, parkområde och fotbollsplan bland annat” sa Julia Hallstensson i sitt tal.

Första etappen i aktivitetsområdet var skateparken som stod klar förra sommaren, som har blivit väldigt populärt. Nästa etapp var utegymmet som i många år efterfrågats i Borgholm.
Vi vill tacka Ölands Grävtjänst, Elajo och Tress för leverens och monteringshjälp!

Hoppa till innehåll