Utskriftsdatum: 26 September 2020

Invigning av Sandhorvans nya lokaler

Förskolan Sandhorvan har flyttat in i nya lokaler och den 6 februari invigdes de officiellt! 2-åriga Eddie Steen var säker på handen när han klippte bandet tillsammans med utbildningsnämndens ordförande Benny Wennberg och rektor Johanna Nilsson. Det bjöds också på kaffe och ”fruktstund” tillsammans med barnen.

Med förhoppning att lokalerna och utemiljön ska vara alla förskolebarn och personal till stor glädje!