Utskriftsdatum: 17 October 2019

IT-pedagog

  • Föreslår it-stöd och kompensatoriska hjälpmedel åt elever i behov av särskilt stöd
  • Utbildar personal runt elever i behov av särskilt stöd
  • Håller sig uppdaterad och informerar personal om olika former av it-stöd
  • Förestår kommunens skoldatatek

I Borgholms kommun kan vi nu, både i skola och hem, erbjuda inlästa läromedel till alla elever som har behov av detta. Alla har också tillgång till kraftfulla rättstavningsprogram och till talsyntes. Dessutom har alla elever tillgång till ett stort antal pedagogiska program samt till Nationalencyklopedins nätversion.