Utskriftsdatum: 24 September 2021

”Kajskrämma” i Borgholm

24 maj 2021

Syftet är att sprida ett ljud, som för kajor låter som en varningssignal.  Det ska bidra till att kajorna inte vill vistas här. Fåglar i stadsmiljö kan upplevas som störande, framför allt i stora flockar. Det är vanligt med klagomål på att de väsnas, att de sprider skräp i sin jakt på mat samt på deras spillning. Metoden används på flera håll i Europa och testas nu för första gången i Borgholm.

Läs mer om störande fåglar

Hoppa till innehåll