Utskriftsdatum: 26 March 2019

Kallelser

Här presenteras kallelser till sammanträden som är på gång.

Kommunfullmäktige har beslutat att alla  nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden. Nämnden/styrelsen bestämmer  själva om sammanträdet ska vara öppet och väljer i så fall själva vilka ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning och inte kan behandlas vid ett öppet sammanträde.

Efter justering av protokollet tas kallelsen bort och protokollet finns under Protokoll, till vänster i menyn.

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-28 Sammanträdet är öppet för allmänheten fram till punkt 7.

Utbildningsnämnden 2019-03-27 Sammanträdet är stängt för allmänheten

Kommunstyrelsen 2019-03-26 Sammanträdet börjar 09:00 och är öppet för allmänheten

Kommunfullmäktige 2019-03-18 Sammanträdet börjar kl 17.30

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-01-24 Sammanträdet är öppet för allmänheten fram till punkt 10.

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-01-10 Sammanträdet är stängt för allmänheten.

Kallelse till socialnämnden 190327  Sammanträdet är stängt för allmänheten.

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 20190228  Sammanträdet börjar kl 09:00 och är öppet för allmänheten fram till punkt 10.