Utskriftsdatum: 16 January 2019

Kallelser

Här presenteras kallelser till sammanträden som är på gång.

Kommunfullmäktige har beslutat att alla  nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden. Nämnden/styrelsen bestämmer  själva om sammanträdet ska vara öppet och väljer i så fall själva vilka ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning och inte kan behandlas vid ett öppet sammanträde.

Efter justering av protokollet tas kallelsen bort och protokollet finns under Protokoll, till vänster i menyn.

Kommunfullmäktige 2019-01-21

Kallelse miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2019-01-10 Sammanträdet är stängt för allmänheten.

Kallelse Miljö- och byggnadsnämnd 2019-01-02 Sammanträdet börjar kl 10:00 och är öppet för allmänheten.

Kallelse till Socialnämnden 181219 Sammanträdet är stängt för allmänheten.