Utskriftsdatum: 23 September 2018

Kallelser

Här presenteras kallelser till sammanträden som är på gång.

Kommunfullmäktige har beslutat att alla  nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden. Nämnden/styrelsen bestämmer  själva om sammanträdet ska vara öppet och väljer i så fall själva vilka ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning och inte kan behandlas vid ett öppet sammanträde.

Efter justering av protokollet tas kallelsen bort och protokollet finns under Protokoll, till vänster i menyn.

Utbildningsnämnden 2018-09-29 Sammanträdet är stängt för allmänheten.

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-27 Punkt 1-11 öppet för allmänheten

Kommunstyrelsen 2018-09-25 Öppet sammanträde – webbsändningen börjar 13:30.

Kommunfullmäktige 2018-09-17

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2018-09-13 Sammanträdet är stängt för allmänheten

Kallelse till socialnämnden 180926, sammanträdet är stängt för allmänheten.

Kommunstyrelsen 2018-08-28 klockan 13:00 Sammanträdet är öppet