Utskriftsdatum: 20 January 2020

Kallelser

Här presenteras kallelser till aktuella sammanträden. Du hittar dem längre ner på sidan, under Mer information.

Kommunfullmäktige har beslutat att alla  nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden. Nämnden/styrelsen bestämmer  själva om sammanträdet ska vara öppet och väljer i så fall själva vilka ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning och inte kan behandlas vid ett öppet sammanträde.

Efter justering av protokollet publiceras det på sidan Protokoll, som du ser till vänster i meny

 

Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2020-01-23 punkterna 7-16 är stängda för allmänheten.

Kommunfullmäktige 2020-01-20

Socialnämnden 2019-12-18 Sammanträdet är stängt för allmänheten.