Utskriftsdatum: 08 April 2020

Aktuella kallelser

Här presenteras kallelser till aktuella sammanträden.

Kommunfullmäktige har beslutat att alla  nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden. Nämnden/styrelsen bestämmer  själva om sammanträdet ska vara öppet och väljer i så fall själva vilka ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning och inte kan behandlas vid ett öppet sammanträde.

Efter justering av protokollet publiceras det på sidan Protokoll, som du ser till vänster i meny

Kallelse till miljö- och byggnadsnämnden 20-03-26 gallrad

Kallelse till utbildningsnämnden 2020-03-25 mötet är stängt för allmänheten. INSTÄLLT.