Utskriftsdatum: 26 May 2019

Kallelser

Här presenteras kallelser till sammanträden som är på gång.

Kommunfullmäktige har beslutat att alla  nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden. Nämnden/styrelsen bestämmer  själva om sammanträdet ska vara öppet och väljer i så fall själva vilka ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning och inte kan behandlas vid ett öppet sammanträde.

Efter justering av protokollet flyttas kallelsen och publiceras tillsammans med protokollet under Protokoll, till vänster i menyn.

Utbildningsnämnden 2019-05-29 Sammanträdet är stängt för allmänheten

Kommunstyrelsen 2019-05-28 öppet sammanträde börjar 09:00.

Kommunfullmäktige 2019-05-20 Sammanträdet är öppet för allmänheten

Kallelse till socialnämnden 190529 Sammanträdet har frågestund för allmänheten kl 09.00-10.00, därefter hålls sammanträdet stängt.

Kallelse till Miljö- och byggnadsnämnden 190523 Sammanträdet är öppet för allmänheten t.o.m punkt 10.