Utskriftsdatum: 19 November 2019

Kallelser

Här presenteras kallelser till sammanträden som är på gång.

Kommunfullmäktige har beslutat att alla  nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden. Nämnden/styrelsen bestämmer  själva om sammanträdet ska vara öppet och väljer i så fall själva vilka ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning och inte kan behandlas vid ett öppet sammanträde.

Efter justering av protokollet flyttas kallelsen och publiceras tillsammans med protokollet under Protokoll, till vänster i menyn.

Kallelse socialnämnden 191030   Sammanträdet är stängt för allmänheten.

Kommunfullmäktige 2019-11-18 öppet för allmänheten

Kallelse Miljö- och byggnadsnämnden 2019-11-22  Punkt 9-21 är stängda för allmänheten