Utskriftsdatum: 23 September 2019

Kallelser

Här presenteras kallelser till sammanträden som är på gång.

Kommunfullmäktige har beslutat att alla  nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden. Nämnden/styrelsen bestämmer  själva om sammanträdet ska vara öppet och väljer i så fall själva vilka ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning och inte kan behandlas vid ett öppet sammanträde.

Efter justering av protokollet flyttas kallelsen och publiceras tillsammans med protokollet under Protokoll, till vänster i menyn.

Kallelse miljö- och byggnadsförvaltningen_2019-09-25 Mötet är öppet för allmänheten.

Utbildningsnämnden 2019-09-25 Sammanträdet är stängt för allmänheten.

Kommunstyrelsen 2019-09-24  sammanträdet är öppet 09:00-12:00. Klockan 13:00-15:00 är det utbildning för ledamöterna.

Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-16 är inställt på grund av för få ärenden.

Kallelse till socialnämnden 190925  Sammanträdet är stängt för allmänheten.