Utskriftsdatum: 26 September 2020

Kampanjen #vattentankar drar igång

Med start måndag den 13 januari och tolv veckor framåt kommer alla kommuner i Kalmar län att tillsammans genomföra en regional kampanj kring värdet av vatten. Kampanjen går under namnet ”Vattentankar” där vi lyfter fram frågor och tankar om vatten, visar hur vi arbetar med att hantera vatten samt berättar om forskning och studier kring vatten.

– Kampanjen är ett gyllene tillfälle att visa alla aspekter av vatten som vi arbetar med i Borgholms kommun och väcka nyfikenhet och öka kunskapen. Vi har ett rikt och varierat program med något för alla, säger Kristin Bertilius Miljöprojektledare, samordnare Ölands Vattenråd på Borgholms kommun.

– Är det något vi lärt oss i den här regionen så är det vattnets betydelse. Att säkra god tillgång till vatten är avgörande, inte bara för att klara ett grunduppdrag till våra invånare. Det handlar också om att säkra våra näringar i form av livsmedelsproduktion och besöksnäring. Det är mångt och mycket vår regions basnäringar, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kalmar och ordförande för Svenskt Vatten.

Varje enskild kommun i länet är värd för kampanjen en vecka var då de styr över innehållet. Värdskapet överförs från kommun till kommun som en slags stafett i form av en glaskaraff. Glaskaraffen är designad av den öländska glaskonstnären Robert Oldergaarden och är gjord av återvunnet glas. Varje värdkommun ska hälla en deciliter av sitt vatten i flaskan innan den förs vidare. Karaffen överlämnas till Borgholms kommun vid Pelnabron, söder om Åkerby, som utgör kommungräns mellan Mörbylånga och Borgholm vecka 15. Överlämnandet blir startskott för ett gediget program med aktiviteter som vi hoppas ska utbilda, roa och ge nya insikter om vårt vatten och det gemensamma ansvar vi har.

Borgholms kommun och Borgholm Energi har gemensamt utarbetat ett program för vecka 15 och vi kommer att publicera mer detaljerad information om detta på våra sociala kanaler och hemsidor lite längre fram. Men några av aktiviteterna att se fram emot är en föreläsning av den populäre Jan-Henrik Fallgren i Källa bygdegård, invigning av Lilla Triangeln, öppet hus på Sandby avsaltningsverket och mycket mycket mer.

Karaffens vandring genom länet startar i Kalmar och avslutas här i Borgholm under påskveckan, lagom till den nationella Vattenstämman som i år anordnas i Kalmar den 11–13 maj.

För uppdateringar om aktiviteter i vår kommun följ oss och Borgholm Energi på Facebook!