Kay Wieståls park

19 juli 2021

Kay Wieståls park, som ligger vid hamnen i Borgholm, ska bli en mer inbjudande plats för aktivitet och vistelse. Projektet genomförs i samarbete med Framtid Borgholm.

”Parken har potential att fungera som en attraktiv mötesplats. Den har ett gynnsamt läge nära vattnet och med hamnscenen placerad i parken”, säger Sara Wallander, planarkitekt, som har tagit fram ett förslag till utformning av parken.

Kay Wieståls park har främst utgjorts av en öppen gräsyta, utan tydlig funktion och användningsområde. Förslaget är att rama in parken med purpurapelträd och silverpäronträd, placerade längs med gång- och cykelvägen samt skapa gångvägar som leder in i parken. Dessutom ska det befintliga stenpartiet bli en tydligare mötesplats med sittplatser och konstverk. Hamnscenen föreslås även blir mer användbar genom att sittplatser placeras framför. Fotspåren av Victoriapristagare, som tidigare varit placerade på Torget, flyttas till parkens entré.

”Förhoppningen är att Kay Wieståls park ska bli en social plats för vistelse, aktiviteter och arrangemang”, säger Sara Wallander.

Parken är uppkallad efter Kay Wiestål, som har betytt mycket för Borgholms kommun och Öland. Som initiativtagare och arrangör av Victoriadagen har han väckt intresse för hela Öland. Kay Wiestål gick bort 2020.

Hoppa till innehåll