Utskriftsdatum: 22 October 2021

Kay Wieståls park

19 juli 2021

Kay Wieståls park, som ligger vid hamnen i Borgholm, ska bli en mer inbjudande plats för aktivitet och vistelse.

”Parken har potential att fungera som en attraktiv mötesplats. Den har ett gynnsamt läge nära vattnet och med hamnscenen placerad i parken”, säger Sara Wallander, planarkitekt, som har tagit fram ett förslag till utformning av parken.

Idag utgörs Kay Wieståls park främst av en öppen gräsyta, som saknar en tydlig funktion och användning. Förslaget är att rama in parken med körsbärsträd, placerade i en rad längs med gång- och cykelvägen, skapa gångvägar som leder in i parken samt förstärka det befintliga stenpartiet som en mötesplats med sittplatser och konstverk. ”Förhoppningen är att Kay Wieståls park ska bli en social plats för vistelse, aktiviteter och arrangemang”, säger Sara Wallander.

Parken är uppkallad efter Kay Wiestål, som gick bort 2020. Han har betytt oerhört mycket för Borgholms kommun och Öland. Som initiativtagare och arrangör av Victoriadagen har han stöttat det lokala föreningslivet, näringslivet och hela Öland på ett fantastiskt sätt.

Hoppa till innehåll