Utskriftsdatum: 17 October 2019

Klimatsmart turism

Klimatsmart turism är ett treårigt projekt som drivs på Öland i samarbete mellan Borgholms och Mörbylånga kommun.
Projektet handlar om hur vi kan mäta påverkan på klimatet från turismnäringen och om hur turismen kan öka på ett hållbart sätt. Klimatsmart turism förutsätter en tät och god dialog mellan många olika parter, inte minst bland företagarna själva.

Klimatsmart turism vill stödja nätverksbyggande, kunskapshöjning och erfarenhetsutbyten mellan människor som driver företag inom besöksnäringen på Öland.

Läs mer om projektet under Mer information längst ner på sidan.