Utskriftsdatum: 25 February 2020

Kommunala Pensionärsrådet, KPR

Kommunala Pensionärsrådet består av representanter från de lokala pensionärsföreningarna, politiker och chefer i kommunen.

Det är ett samrådsorgan för samråd före beslut och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen.

Rådets arbete leds av ordföranden, som är ledamot i kommunstyrelsen.

Ordförande:
Ilko Corkovic, 0485-880 20
e-post: ilko.corkovic@borgholm.se

Sekreterare:
Magdalena Widell, 0485-887 02
e-post: magdalena.widell@borgholm.se

Följande föreningar är representerade:

SPF Nordöland:
Stefan Fosseus, 070-576 46 21
e-post: fosseus@telia.com

SPF Seniorerna Blåelden Borgholm
Göran Stolt, 073-330 59 33
e-post: djupvik12@gmail.com
Helena Foleby, 0485-262 08
e-post: helena.foleby@gmail.com

PRO Norra
Erik Nyberg
e-post:  erik@dzv.se

PRO Köpingsvik
Siv Axelsson, 0485-723 91
e-post: siv@oland.com

PRO Borgholm
Jan Tordkvist, 0485- 130 04, 072- 450 26 10
e-post: jan.tordkvist@Hotmail.com

Omtanken
Märtha Karlsson, 070-64010 62
e-post: m.karlsson.249@outlook.com

Ölands demensförening
Inga-Britt Törnkvist
e-post: tulla.tornkvist@gmail.com