Utskriftsdatum: 02 June 2020

Kommunarkiv

Borgholms kommunarkiv hittar du på Borgholms bibliotek, Trädgårdsgatan 20, Borgholm.

Arkivet är bemannat följande tider;
Måndag 10.00-16.00
Tisdag 11.00-18.00
Onsdag – fredag 10.00-16.00

I kommunarkivet finns handlingar som rör

  • Borgholms stad (fr.o.m 1860-talets början)
  • De gamla landskommunerna (fr.o.m omkring 1860)
  • Storkommunerna (fr.o.m 1950-60-talen).

Borgholms kommun bildades 1969. Ölands Åkerbo på norra Öland var egen kommun fram till 1974 då den uppgick i Borgholm. Här finns också protokoll, diarier, kassaböcker, handlingar m m från kommunens olika förvaltningar.

I arkivdelen för skolan finns dagböcker och examenskataloger från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet.
I den sekretessbelagda avdelningen finns bl a protokoll från fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden, nykterhetsnämnden från Ölands kommuner fram till 1951.

Dessutom finns s k Enskilda arkiv med handlingar från olika Öländska föreningar

Alla arkivhandlingar är tillgängliga för att studeras på plats och offentlighetsprincipen ger alla medborgare rätt att ta del av de kommunala myndigheternas handlingar. Undantagna är endast de handlingar som enligt lag är belagda med sekretess ? t ex Socialnämndens personakter.