Utskriftsdatum: 20 July 2019

Kommunchef Jens Odevall

Bilderna är fria att använda i journalistiska sammanhang. Bilderna får inte överlåtas till tredje part.

Jens Odevall