Utskriftsdatum: 24 January 2020

Kommunchef Jens Odevall

Bilderna är fria att använda i journalistiska sammanhang. Bilderna får inte överlåtas till tredje part.

Jens Odevall