Utskriftsdatum: 28 October 2020

Kommunens anställda erbjuds gratis vaccin mot säsongsinfluensa

Kommunens anställda kommer att erbjudas möjlighet att vaccinera sig gratis mot säsongsinfluensa. Detta för att influensan inte ska belasta sjukvården om vi samtidigt får ett ökande antal smittade i covid-19.

De som först kommer att erbjudas är personal inom vård och omsorg, därefter skolpersonal, förskolepersonal och sist övrig personal. Kommunens ledningsgrupp beslutade på sitt möte i måndags att genomföra vaccinationen i egen regi.

Vi uppmanar våra medarbetare att fortsätta följa rekommendationerna om avstånd och handhygien, stanna hemma vid minsta symtom som kan tyda på covid-19 och boka provtagning via 1177 för att konstatera om man är smittad eller inte.