Utskriftsdatum: 12 November 2019

Kommunens grönytor

Tycker du att det är mycket högt gräs i kommunen? Det är dels för att vi värnar om den biologiska mångfalden och ger plats för våra blommor och insekter och dels för att kunna erbjuda lantbrukare  som på grund av foderbristen har haft ont om foder, att skörda gräs på våra grönytor. På bilden ser du skörden från marknadsplatsen i Borgholm innan midsommar. Läs mer om hur vi sköter våra grönytor här.