Utskriftsdatum: 21 April 2021

Kommunens inkomna fakturor

02 januari 2018

Här hittar du inkomna fakturor till kommunen från det senaste åren. Undantaget är sekretessklassade fakturor, till exempel en del från socialtjänstens verksamhet.

Sammanställning fakturor

Fakturor i excel-format:

2019
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3

2018
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

2017
Kvartal 1
Kvartal 2
Kvartal 3
Kvartal 4

Så här läser du sammanställningen

Dokumenten innehåller information om fakturor som skickats till kommunen indelat i:

Kolumn 1 – Fakturanummer
Kolumn 2 – År som fakturan inkom till kommunen
Kolumn 3 – Fakturans verifikationsnummer
Kolumn 4 – Leverantörens namn
Kolumn 5 – Fakturabelopp
Ombokningar av fakturorna kan ha skett efter publicerat material.
Själva fakturan publiceras inte då den kan innehålla sekretess- eller personuppgifter.

Kontoplan (SKL kommunbas 2013)

Länk till kontoplan 

Utgivare

Uttaget hanteras av ekonomiavdelningen.

Verksamhetsområde

Hela kommunens verksamhet, förutom fakturor till Socialförvaltningen från behandlingshem, institutioner och familjehem etc. som är sekretessbelagda.

Publiceringsdatum och senaste uppdatering

Från och med januari 2017 och uppdateras löpande kvartalsvis.

Avgift

Fritt från avgifter

Villkor

Fritt att använda utan begränsningar.

Format

Som excel

Begränsningar

Fakturor till Socialförvaltningen från behandlingshem, institutioner och familjehem etc. som är sekretessbelagda finns inte med i materialet.

 

Hoppa till innehåll