Utskriftsdatum: 24 September 2021

Kommunfullmäktige 17 maj klockan 18

17 maj 2021

Kommunfullmäktige genomförs på distans och du kan följa det via direktsändningen på Youtube, den 17 maj klockan 18.

Efter information från kommunchefen är det allmänpolitisk debatt om tillväxt som pågår i en timme. Partierna har få möjlighet att förklara sin egen ståndpunkt och debattera med varandra.

Två interpellationer ska behandlas, båda är ställda till kommunstyrelsens ordförande som ska besvara dem. Den ena handlar om kommunens åtgärder för att minska smittspridningen av corona inför och under påskhelgen. Den andra är en fråga om varför krisledningsnämnden inte har varit aktiverad sedan förra sommaren.

Detaljplan Ekbacka är klar för antagande. Detaljplanen ska möjliggöra etableringen av nya särskilda boendet men även det ytterligare användandet av området (cykelbana, garage för Polisen, bland annat).

Övriga punkter är att ge instruktioner till kommunens ombud inför Borgholm Energis bolagsstämma, bevilja ansvarsfrihet för direktionen för Ölands Kommunalföbund samt välja ny ersättare i styrelsen för BEAB.

Länk till sändningen på Youtube

Hoppa till innehåll