Utskriftsdatum: 23 February 2019

Kommunledningsstab

Kommunledningsstaben har en samordnad funktion och  handlägger och bereder i huvudsak ärenden av övergripande natur som skall hanteras av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Målsättningen med arbetet är att ge de förtroendevalda bästa möjliga underlag för sina beslut.

Kommunledningskontoret handhar även mark- och exploatering, säkerhetsfrågor, vissa trafikfrågor, parkeringstillstånd, strategiska fastighetsfrågor och borgerlig vigsel.

 

Kommunchef Jens Odevall
Tel. 0485 88010
Skicka e-post

Kommunsekreterare Marie-Louise Johansson
Tel. 0485-880 18
Skicka e-post 

Förvaltningssekreterare Magdalena Widell
Tel. 0485-887 02
Skicka e-post

Förvaltningssekreterare Veronika Fredlund
Tel 0485-880 15
Skicka e-post

Verksamhetsutvecklare Clara Hoogland
Tel. 0485-880 33
Skicka e-post 

Näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson (tjänstledig)
Tel. 0485-887 03
Skicka e-post

Tf näringslivsutvecklare Kristian Petersson Sjövall
Tel. 0485-880 74
Skicka e-post

Mark- och exploateringsstrateg Ida Dessin
Tel. 0485-881 76
Skicka e-post

Mark- och exploateringsstrateg Emma Sjögren
Tel. 0485-881 67
Skicka e-post

Kommunikatör Charlotte Lindahl
Tel. 0485-880 33
Skicka e-post