Utskriftsdatum: 17 January 2020

Kommunledningsstab

Kommunledningsstaben har en samordnad funktion och  handlägger och bereder i huvudsak ärenden av övergripande natur som ska hanteras av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Målsättningen med arbetet är att ge de förtroendevalda bästa möjliga underlag för sina beslut.

Kommunledningskontoret ansvarar även för kommunikation, säkerhetsfrågor, vissa trafikfrågor, parkeringstillstånd och borgerlig vigsel.

Kommunchef Jens Odevall
Tel. 0485 88010
Skicka e-post

Kommunsekreterare Marie-Louise Johansson
Tel. 0485-880 18
Skicka e-post 

Förvaltningssekreterare Magdalena Widell
Tel. 0485-887 02
Skicka e-post

Verksamhetsutvecklare Clara Hoogland
Tel. 0485-880 33
Skicka e-post 

Kommunikatör Anna Törnqvist
Tel: 0485-88106
Skicka e-post

Utvecklingsstrateg Linda Hedlund
Tel. 0485-884 10
Skicka e-post