Kommunledningsstaben

10 december 2013

Kommunledningsstaben har en samordnad funktion och  handlägger och bereder i huvudsak ärenden av övergripande natur som ska hanteras av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Målsättningen med arbetet är att ge de förtroendevalda bästa möjliga underlag för sina beslut.

Kommunledningskontoret ansvarar även för kommunikation, säkerhetsfrågor och parkeringstillstånd.

Hoppa till innehåll