Utskriftsdatum: 30 March 2020

Rehabilitering

Tel: 0485-884 13, telefontid måndag -fredag kl. 08.00-09.00

Kommunrehab består av sjukgymnaster, arbetsterapeuter, rehabassistenter och syn- och hörselinstruktör, fördelade över tre kommundistrikt.

Kommunrehab lyder under Hälsosjukvårdslagen.

Kommunrehab ansvarar för:

  • Rehabiliteringsinsatser för samtliga kommuninvånare som efter bedömning visat sig ha behov av rehab i sin bostad eller absoluta närmiljö, alt. instruktion/information avseende området syn och hörsel.
  • Hjälpmedelsutprovning samt förskrivning av medicintekniska hjälpmedel vid funktionsnedsättning eller skada föra samtliga kommuninvånare.
  • Att efter individuell bedömning avseende behovet av bostadsanpassning skriva medicinskt intyg gällande funktionsnedsättningens art. Intyget krävs vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag för vissa anpassningar. Bostadsanpassning sökes hos Bygga bo miljö.

Vid funktionsnedsättning eller skada som ej kräver att rehabilitering utföres i egna bostaden eller dess närmiljö, är man hänvisad att vända sig till landstingets rehab på Resedan, Hälsocentralen. Landstingets ditriktsrehabilitering Borgholm.  Tel 0485-151 57 eller 0485-151 58

Icke kommunskrivna personer med önskemål på att hyra hjälpmedel hänvisas till KHS i Kalmar.  Mindre hjälpmedel som toalettförhöjningar, rullatorer, rullstolar mm ska man ta med själv från sin hemkommun. Kommunal hjälpmedelssamverkan (KHS) tel 0480-45 28 65