Utskriftsdatum: 19 October 2019

Kommunrehab Borgholm

Tel: 0485-884 13, telefontid måndag -fredag kl. 08.00-09.00

Kommunrehab består av sjukgymnaster, arbetsterapeuter, rehabassistenter och syn- och hörselinstruktör, fördelade över tre kommundistrikt.

Kommunrehab lyder under Hälsosjukvårdslagen.

Kommunrehab ansvarar för:

  • Rehabiliteringsinsatser för samtliga kommuninvånare som efter bedömning visat sig ha behov av rehab i sin bostad eller absoluta närmiljö, alt. instruktion/information avseende området syn och hörsel.
  • Hjälpmedelsutprovning samt förskrivning av medicintekniska hjälpmedel vid funktionsnedsättning eller skada föra samtliga kommuninvånare.
  • Att efter individuell bedömning avseende behovet av bostadsanpassning skriva medicinskt intyg gällande funktionsnedsättningens art. Intyget krävs vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag för vissa anpassningar. Bostadsanpassning sökes via blankett

Enhetschef: Agneta Höglund Petersson
Tel. 0485-882 67
Skicka e-post

MAS: Birgitta Berglund
Tel. 0485-886 04
Skicka e-post 

Vid funktionsnedsättning eller skada som ej kräver att rehabilitering utföres i egna bostaden eller dess närmiljö, är man hänvisad att vända sig till landstingets rehab på Resedan, Hälsocentralen. Landstingets ditriktsrehabilitering Borgholm.  Tel 0485-151 57 eller 0485-151 58

Icke kommunskrivna personer med önskemål på att hyra hjälpmedel hänvisas till KHS i Kalmar.  Mindre hjälpmedel som toalettförhöjningar, rullatorer, rullstolar mm ska man ta med själv från sin hemkommun. Kommunal hjälpmedelssamverkan (KHS) tel 0480-45 28 65