Kontakta oss

Kommunstyrelsen 28 september

Publicerat 29 september 2021

Igår sammanträdde kommunstyrelsen, delvis på distans. Här kan du läsa ett kort referat av de ärenden som behandlades.

Delårsbokslut

Det preliminära resultatet från delårsbokslutet gicks igenom. Det granskas nu av kommunens revisorer. Det färdiga delårsbokslutet överlämnas i oktober av kommunstyrelsen till kommunfullmäktige.

Näringslivet

Resultatet från Svenskt Näringslivs ranking, där Borgholm har klättrat 66 placeringar sedan föregående år och alltså sammanlagt 125 placeringar de senaste två åren, presenterades. Näringslivsutskottet redovisade det arbete de utför riktat mot kommunens företagare.

Motioner

Två motioner överlämnades till kommunfullmäktige för beslut. Den ena handlar om kameraövervakning på Torget i Borgholm. Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Den andra handlar om utvecklingen av Köpingsvik. Kommunstyrelsen valde att fatta beslut i enlighet med motionens intention och föreslår kommunfullmäktige att den därmed ska anses besvarad.

Överlåtelseavtalet

Kommunstyrelsen godkände avtal för överlåtelse av byggentreprenad för nya boendet på Ekbacka. Kommunstyrelsens beslut om hyres- och marköverlåtelseavtal samt beslutet om detaljplanen har överklagats och byggstart kan ske när domen i ärendet vunnit laga kraft.

Försäljning av kommunala tomter

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att två kommunala tomter ska säljas.

När protokollet är justerat och anslaget kan du läsa det här

Hoppa till innehåll