Utskriftsdatum: 04 August 2020

KomVux

Den kommunala vuxenutbildningen vänder sig i första hand till dig som är över 20 år och vill komplettera din utbildning. Hos oss kan du studera på såväl grundskole- som gymnasienivå.

Har du inte svenska som modersmål och vill studera, erbjuder vi SFI, Svenska för Invandrare, eller SVA, Svenska som andraspråk.

Många studerar idag på heltid, andra väljer att komplettera sin utbildning med enstaka kurser under dag eller kväll. Du väljer själv de ämnen du vill läsa och kan kombinera kurser på olika nivåer efter dina behov och intressen.

Tillsammans med studievägledaren kan du planera dina studier så att du hamnar på rätt nivå.

Utbildningen genomförs på Ölands utbildningscentrum.