Kopiering och utskrifter

Ideella föreningar och organisationer inom kommunen får kopiera till självkostnadspris på Borgholms stadshus, Östra kyrkogatan 10,  Borgholm.

Ring gärna några dagar innan om du har mycket som ska kopieras. Telefonnummer hittar du under Mer information.

Avgifter för kopiering och utskrifter

Taxor och avgifter 2022

Kopiering / utskrifter
Svartvita A4, upp till nio sidor 0 kronor
Svartvita A4, tio sidor 50 kronor
Svartvita A4/sida, efter tio sidor 2 kronor
Färgkopia A4/sida 4 kronor
Svartvita A3/sida 4 kronor
Färgkopia A3/sida 8 kronor
Färgkopia A3, dubbelsidig 16 kronor
Färgkopia A2/sida 75 kronor
Färgkopia A1/sida 80 kronor
Färgkopia A0/sida 80 kronor
Fotografi på fotopapper 10×15 centimeter/styck 20 kronor
Fotografi på fotopapper A5/styck 30 kronor
Fotografi på fotopapper A4/styck 40 kronor
Fotografi på fotopapper A3/styck 100 kronor
Handlingar på DVD-skiva 100 kronor
Handlingar på USB-minne 150 kronor
Om kommunanställd personal utför arbetet debiteras arbetstid/timme 125 kronor
Fakturering av avgiften 35 kronor
Ljudbandupptagning, kronor/påbörjad 125 kronor
Kopia av ljudbandsupptagning/styck 125 kronor
Kopia av videobandsupptagning/styck 600 kronor
Kartor och ritningar, svartvit A0/sida* 80 kronor
Kartor och ritningar, färg A0/sida* 100 kronor
Kartor och ritningar, svartvit A1/sida* 60 kronor
Kartor och ritningar, färg A1/sida* 70 kronor
Kartor och ritningar, svartvit A2/sida* 40 kronor
Kartor och ritningar, färg A2/sida* 50 kronor
Kartor och ritningar, svartvit A3/sida* 30 kronor
Kartor och ritningar, färg A3/sida* 35 kronor
Kartor och ritningar, svartvit A4/sida* 10 kronor
Kartor och ritningar, färg A4/sida* 20 kronor
* För plotterutskrifter gäller för streckoriginal ovanstående priser * (gånger) 2 och för ytoriginal ovanstående priser * (gånger) 5.
Kopia från mikrofilm eller mikrofiche till papper/sida, A2 100 kronor
Kopia från mikrofilm eller mikrofiche till papper/sida, A3 75 kronor
Kopia från mikrofilm eller mikrofiche till papper/sida, A4 50 kronor
Avskrift ur betygskatalog 150 kronor
Övrig kopiering svartvit A3/sida 5 kronor
Övrig kopiering färg A3/sida 7 kronor
Övrig kopiering svartvit A4/sida 3 kronor
Övrig kopiering färg A4/sida 4 kronor
Ideella föreningar, kopia svartvit A3/sida 2 kronor
Ideella föreningar, kopia färg A3/sida 5 kronor
Ideella föreningar, kopia svartvit A4/sida 1 krona
Ideella föreningar, kopia färg A4/sida 2 kronor