Kopiering och utskrifter

Avgifter för kopiering och utskrifter

Taxor och avgifter 2022

Kopiering / utskrifter
Svartvita A4, upp till nio sidor 0 kronor
Svartvita A4, tio sidor 50 kronor
Svartvita A4/sida, efter tio sidor 2 kronor
Färgkopia A4/sida 4 kronor
Svartvita A3/sida 4 kronor
Färgkopia A3/sida 8 kronor
Färgkopia A3, dubbelsidig 16 kronor
Färgkopia A2/sida 75 kronor
Färgkopia A1/sida 80 kronor
Färgkopia A0/sida 80 kronor
Fotografi på fotopapper 10×15 centimeter/styck 20 kronor
Fotografi på fotopapper A5/styck 30 kronor
Fotografi på fotopapper A4/styck 40 kronor
Fotografi på fotopapper A3/styck 100 kronor
Handlingar på DVD-skiva 100 kronor
Handlingar på USB-minne 150 kronor
Om kommunanställd personal utför arbetet debiteras arbetstid/timme 125 kronor
Fakturering av avgiften 35 kronor
Ljudbandupptagning, kronor/påbörjad 125 kronor
Kopia av ljudbandsupptagning/styck 125 kronor
Kopia av videobandsupptagning/styck 600 kronor
Kartor och ritningar, svartvit A0/sida* 80 kronor
Kartor och ritningar, färg A0/sida* 100 kronor
Kartor och ritningar, svartvit A1/sida* 60 kronor
Kartor och ritningar, färg A1/sida* 70 kronor
Kartor och ritningar, svartvit A2/sida* 40 kronor
Kartor och ritningar, färg A2/sida* 50 kronor
Kartor och ritningar, svartvit A3/sida* 30 kronor
Kartor och ritningar, färg A3/sida* 35 kronor
Kartor och ritningar, svartvit A4/sida* 10 kronor
Kartor och ritningar, färg A4/sida* 20 kronor
* För plotterutskrifter gäller för streckoriginal ovanstående priser * (gånger) 2 och för ytoriginal ovanstående priser * (gånger) 5.
Kopia från mikrofilm eller mikrofiche till papper/sida, A2 100 kronor
Kopia från mikrofilm eller mikrofiche till papper/sida, A3 75 kronor
Kopia från mikrofilm eller mikrofiche till papper/sida, A4 50 kronor
Avskrift ur betygskatalog 150 kronor
Övrig kopiering svartvit A3/sida 5 kronor
Övrig kopiering färg A3/sida 7 kronor
Övrig kopiering svartvit A4/sida 3 kronor
Övrig kopiering färg A4/sida 4 kronor
Ideella föreningar, kopia svartvit A3/sida 2 kronor
Ideella föreningar, kopia färg A3/sida 5 kronor
Ideella föreningar, kopia svartvit A4/sida 1 krona
Ideella föreningar, kopia färg A4/sida 2 kronor