Kriget i Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina har lett till ett försämrat säkerhetsläge i vår omvärld. Här hittar du information om hur vi som kommun hanterar situationen och tips på vad du kan göra.

Läs mer

Kommunens ansvar

Kommunens ansvar vid kris

Som kommun följer vi händelseutvecklingen noga. Vi ser över vår beredskap och förbereder för olika scenarion. Till exempel förbereder vi vårt flyktingmottagande, där många människor kommer till vår kommun och län samtidigt. Vi samverkar inom kommunen och tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar.

Förberedelser handlar, förutom att också samverka med frivilligorganisationer, om att kunna erbjuda tolkar, stödinsatser samt plats för barn på förskola inom 4 månader och för skolbarn och ungdomar inom grundskola, om det blir aktuellt.

Totalt försvar och civilt försvar

Kommunen är en del av totalförsvaret, där vi som kommun ingår i civilt försvar. Vi har vårt geografiska ansvarsområde och ska samordna samhällsviktig verksamhet och garantera att den fungerar. Vi ansvarar för civilt försvar, säkerhetsskydd, krigsorganisationen och bemanning, som hänger ihop med det. Allt för att underlätta för det totala försvaret av nationen.

Vad gäller för ukrainska medborgare i Sverige?

Om uppehållstillstånd och asyl för ukrainska flyktingar

En kommun har det yttersta ansvaret för att de som vistas i den får det stöd och den hjälp de behöver men Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för att samordna och sörja för underhåll för utländska medborgare som söker skydd i Sverige.

De ukrainska medborgare som inte har möjlighet att försörja sig själva har som asylsökande rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Det ekonomiska stödet består av olika delar: dagersättning, bostadsersättning och särskilt bidrag. Migrationsverket ordnar boende för dem som inte kan bo hos vänner eller familj. För de som väljer att ordna sitt boende utgår inget bostadsbidrag från Migrationsverket utan man får själv stå för boendekostnaden.

Barn som är i en asylprocess har rätt att börja skola senast en månad efter ankomst.

Ukrainska medborgare har sedan tidigare rätt att vistas 90 dagar i Sverige utan visum, men rekommenderas att registrera sig. De som avstår från att registrera sig kan vara berättigade till kommunalt försörjningsstöd i ett akutskede. Därefter hänvisas man till Migrationsverket.

Ansökan om skydd enligt massflyktsdirektivet

EU har aktiverat sitt massflyktsdirektiv, vilket innebär att ukrainare har rätt till uppehållstillstånd i minst ett år och med möjlig­het till förläng­ning i ytter­ligare två år.

Du som har flytt från kriget i Ukraina kan ha rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. Du kan registrera din ansökan direkt via e-tjänst på Migrationsverkets webbplats eller genom att besöka Migrationsverket personligen.

Du som ansöker i e-tjänsten och har ordnat ditt boende på egen hand behöver inte besöka Migrationsverket förrän efter att de fattat beslut. Du som behöver hjälp med boende måste besöka Migrationsverket personligen, men Migrationsverket vill gärna att du gör en ansökan i e-tjänsten innan du kommer så kan de hjälpa dig fortare.

Mer information om vem som omfattas av massflyktsdirektivet och hur du gör för att ansöka

Apply for protection under the Temporary Protection Directive

If you have fled the war in Ukraine, you may be entitled to a residence permit with temporary protection in Sweden under the EU’s Temporary Protection Directive. You can register your application online or by visiting the Swedish Migration Agency in person.

If you apply via the e-service and have made your own housing arrangements, you do not need to visit the Swedish Migration Agency until after they have made a decision. If you need the Swedish Migration Agency’s help with housing you must visit them in person. If you submit an application via the e-service before you visit them, they can help you faster when you arrive.

More information about who is covered by the Temporary Protection Directive and how to apply

 

Hälso- och sjukvård för flyktingar från Ukraina

Om förskola och skola för barn och ungdomar från Ukraina

Barn som har fått ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt att gå i förskolan och skolan.

Barn har rätt till förskola från och med ett års ålder, om föräldrarna till exempel arbetar eller studerar eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Från och med höstterminen det år barn fyller tre år har de rätt till förskola även om föräldrarna inte arbetar eller studerar.

Från och med höstterminen det år barn fyller sex år har de rätt att gå i skolan. Skolan är gratis och alla barn går tio år i grundskolan.

Efter avslutad grundskola har ungdomar rätt till gymnasieutbildning, om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år. På gymnasiet kan man förbereda sig för högre studier eller lära sig ett yrke.

Frågor om skolgång

Det är kommunen som ordnar med skolgång. Kontakta oss och berätta att du vill att dina barn ska gå i skolan. Vi kan informera om vilka förskolor och skolor som finns och hjälpa er vidare.

Kontakta Kim Jakobsson, telefon: 0485 – 881 11, skicka e-post

Läs mer om skolgång på Migrationsverkets webbplats:

Ukrainskt pass eller id-kort gäller som biljett på Kalmar länstrafik

Kalmar länstrafik låter ukrainska medborgare åka gratis inom kollektivtrafiken i Kalmar län. Ukrainskt pass eller ID-kort räknas som giltig biljett vid resa med Kalmar länstrafik. Passet och ID-kortet gör det möjligt för ukrainska medborgare att resa med Kalmar länstrafiks bussar och tåg inom samt till och från Kalmar län.

Украинский паспорт или ID-карта = действующий билет для поездок в общественном транспорте в лене Кальмар

Ukrainian passport or ID = a valid ticket for public transport in Kalmar county.

More information about travelling by public transport in Kalmar County

Frågor och kontakt

Har du frågor om vad som gäller för ukrainska medborgare som befinner sig, eller är på väg till vår kommun, kontakta Per-Martin Boklund; skicka e-post eller ring: 0458-882 96

Har du frågor gällande till exempel asyl och massflyktsdirektivet; ring Migrationsverket:  0771‑235 235

Інформація для біженців - Till dig som är på flykt

Не забувайте, що хтось може захотіти скористатися
вашою ситуацією.
Майте на увазі ризики торгівлі людьми.

Коли є багато біженців, хтось може пропонувати допомогу, але насправді хотіти скористатися ситуацією. Існує ризик торгівлі людьми.

Якщо хтось пропонує організувати транспортування, проживання або роботу для вас, майте на увазі наступне:

• Ніколи не віддавайте вій паспорт, інші важливі документи або телефон.
• Попросіть тих, хто вам допомагає, ідентифікувати себе.
• Переконайтеся, що вам відоме місце призначення та контактна інформація осіб, які відповідають за транспортування. Записуйте інформацію.
• Якщо можливо, повідомте комусь, кому ви довіряєте, про те, де ви знаходитесь, куди ви йдете і з ким ви подорожуєте.
• Якщо ви працюєте у Швеції, ви маєте право на заробітну плату. Не погоджуйтесь працювати за житло, їжу або товари.
• Зв’яжіться з державними службами Швеції, зареєструйтеся у Міграційній службі. Детальніше: www.migrationsverket.se

Ви зазнали погроз або насильства? Зверніться за допомогою

Телефон поліції: +46 77 114 14 00. Потрібна невідкладна допомога? Телефонуйте 112. Про злочини слід повідомляти до поліції.
Якщо ви зазнали сексуального насильства, жорстокості або погроз, і вам потрібна порада та підтримка, ви можете зателефонувати на лінію довіри для жінок за номером: +4620-50 50 50.
Може бути запропонована допомога перекладача.
Детальніше читайте на сайті: https://jamstalldhetsmyndigheten.se/swedish-gender-equality-agency/ukraine

————————————————————————————————————————————————————–

Till dig som är på flykt

Tänk på att någon kan vilja utnyttja din situation – var uppmärksam på riskerna för människohandel

När det är många som är på flykt kan det finnas personer som verkar hjälpsamma men som vill utnyttja situationen. Det kan finnas risk för människohandel.

Tänk på det här om någon erbjuder sig att ordna resa, boende eller jobb åt dig:

 • Lämna aldrig över ditt pass, andra viktiga dokument eller din telefon.
 • Be personer som hjälper dig att identifiera sig.
 • Säkerställ att du får information om resmål och kontaktinformation till de som ansvarar för att organisera resor. Dokumentera det du får reda på.
 • Om det är möjligt så informera någon du litar på om var du är, vart du ska och med vem du reser.
 • Du har rätt till lön om du arbetar i Sverige. Acceptera inga erbjudanden om att arbeta för att få någonstans att bo, mat eller andra varor.
 • Ta kontakt med svenska myndigheter, registrera dig hos Migrationsverket. Läs mer: migrationsverket.se

Blir du utsatt för våld eller påtryckningar? Det finns hjälp att få

Polisen har telefonnummer +4677 114 14 00. Är läget akut? Ring 112. Det är till polisen du vänder dig för att anmäla eller lämna tips om brott.

Har du utsatts för sexuella övergrepp, hot eller våld och vill ha råd eller stöd kan du ringa Kvinnofridslinjen på telefonnummer: +4620-50 50 50.

Tolkhjälp kan erbjudas.

För mer information, besök: https://jamstalldhetsmyndigheten.se/swedish-gender-equality-agency/ukraine

Om du vill hjälpa till

Skänka pengar och kläder eller ge annat stöd

Skänka kläder, hygienartiklar och liknande

Kommunen kan i dagsläget inte ta emot och lagra kläder och annat,  för att senare distribuera det. Vill du skänka kan du vända dig till de ideella organisationer som finns i kommunen.

Ge annat stöd

Andra möjligheter att hjälpa till kan vara genom att volontärarbeta på ideella organisationer med att organisera till exempel klädinsamlingar, delta i språkkafé  eller vara en en så kallad kompis-familj.

Du kan till exempel skänka pengar till

 • UNICEF
  Ser till att barnen i Ukraina får skydd. Swisha till 902 00 17. Skriv ”Ukraina” i meddelandet.
  Till unicef.se
 • Röda korset
  Bidrar med mat, värme och sjukvårdsmaterial på plats. Swisha till 900 80 79.
  Till rodakorset.se
 • UNHCR
  Arbetar med andra FN-organ och lokala frivilligorganisationer för att hjälpa människor på plats. Swisha till 900 1645.
  Till sverigeforunhcr.se
 • RFSL
  Stödjer hbtqi-organisationer i Ukraina och hjälper till med evakuering av hbtqi-personer i landet. Swisha till 123 900 40 86.
  Till rfsl.se
 • Läkare utan gränser
  Ser till att människor på plats får sjukvård när det behövs. Swisha till 900 60 32.
  Till lakareutangranser.se
 • Reportrar utan gränser
  Kämpar för det fria ordet och oberoende journalistik. Swisha till 123 900 44 90.
  Till reportrarutangranser.se

Kan du erbjuda boende?

Kan du erbjuda boende om det kommer flyktingar till vår kommun? Välkommen att göra din anmälan via vår e-tjänst:

Den som gärna vill hjälpa till och erbjuda boende till en ukrainsk familj, kan inte räkna med ekonomisk ersättning för det. Detta eftersom ukrainska medborgare som söker asyl tilldelas boende av Migrationsverket. Den som väljer eget boende får inget bostadsbidrag.

Borgholms kommun har valt att göra en inventering av vilka möjligheter vi har att erbjuda boende, om situationen kommer att kräva det. Det skulle då kunna vara en möjlighet att göra det via privatpersoner eller olika anläggningar. I dagsläget menar Migrationsverket att de har tillräckligt med boenden och de kan även utöka kapaciteten. En intresseanmälan innebär inte ett löfte om att få hyra ut en bostad. Vi återkommer med en förfrågan och förutsättningar kring detta, om det blir aktuellt.

Vad gäller om jag tar emot flyktingar?

Hjälper kommunen till ekonomiskt om jag väljer att ta emot ukrainska medborgare i mitt hem?

Läs mer om hur man beviljas bidrag från Migrationsverket längre upp på sidan.

Tänk på att de som kommer kanske inte kan engelska.

Vad händer efter 90 dagar, har jag ett ansvar att hjälpa dem ner till Malmö för att söka asyl?

Det finns inget sådant ansvar. Ansvaret att göra detta ligger hos den enskilda individen som har kommit hit.

Om en person väljer eget boende istället för asylboende – kan de sedan ändra sig och begära hjälp med boende?

Ja, det går bra.

Pålitlig information

Viktigt med källkritik

Pålitlig information

När du läser information om kriget och säkerhetsläget i vår omvärld är det viktigt att du är källkritisk och väljer dina källor med omsorg. Fundera på

 • Vem ligger bakom informationen?
 • Varför finns informationen?
 • Hur fick du tag på informationen?
 • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?

Det är vanligt med desinformationskampanjer och ryktesspridning kopplade till det säkerhetspolitiska läget.

Här hittar du information om hur du kan tänka kring källkritik samt hur du kan hantera källkritik i sociala medier:

Hesa Fredrik och VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten

Systemet för utomhusvarning, Viktiga Meddelanden (kallas oftast Hesa Fredrik) är en del av det så kallade befolkningsskyddet som snabbt kan nå en stor del av befolkningen.

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett system för meddelanden i radio och tv, för att varna människor om att något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

Via ljudanläggningar runt om i landet kan en kommun sända ut signalen Viktigt meddelande. Detta görs för att snabbt utrymma områden utomhus vid en allvarlig händelse, till exempel gasutsläpp. Systemet kan även avge signalerna flyglarm och beredskapslarm, för att varna befolkningen för omedelbar krigsfara eller luftangrepp.

Under ett pågående VMA kan du hitta aktuell information på krisinformation.se.

Kompletterande kanal

I Borgholms kommun täcker inte utomhussignalerna hela det geografiska området.

Som ett komplement finns även VMA via SMS.

Appar

Du kan även använda dig av appar i din mobil för att få information om pågående VMA. De appar som förmedlar VMA är bland annat Krisinformation, Sveriges Radio och SOS Alarm.

Om du eller någon i din närhet är orolig

Har du frågor?

Välkommen att ringa kommunens servicecenter 0485 – 880 00 om du har frågor eller är orolig med anledning av konflikten.

Hur du kan hantera oro

Prata med barn och unga om oro

Det är oroligt i omvärlden just nu och det påverkar oss alla. Våra barn och unga kan känna oro inför läget och du som är vårdnadshavare är extra viktig just nu. Det är också viktigt hur skola och förskola bemöter våra barn och unga.

Så här möter skola och förskola barn och ungas behov utifrån läget i omvärlden:
 • pratar med barn och elever om läget i Ukraina och omvärlden utifrån deras behov
 • är uppmärksam på barnens signaler
 • uppmanar till att vara källkritisk
 • vuxna försöker förmedla lugn och trygghet runt barn och unga

Användbara länkar för dig som är vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare eller du som har annan nära relation med barn och unga är extra viktig just nu. Här länkar vi till olika resurser för att du ska kunna bemöta frågor och behov på bästa sätt.

Om barn och unga känner oro

BRIS om att känna oro

Röda korset

Länkar om läget i omvärlden samt tips och råd

Här finns flera användbara länkar samlade som kan hjälpa till att förmedla läget i omvärlden och ge dig tips och råd.