Utskriftsdatum: 25 September 2020

Kris och beredskap

Krisberedskapsveckan 2020

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Elen försvinner och det kommer inget vatten i kranen. Ingen vet varför eller hur länge det kommer att vara så. Hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället?

Den 11-17 maj uppmärksammar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) detta lite extra.

Välinformerade och engagerande invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris.
Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj tillsammans med andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.

Det handlar om att förbättra allmänhetens riskmedvetenhet och att fler ska veta hur de kan förbereda sig för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.
På Öland kan det handla om att bli insnöad på vintern om fåken slår till, att Ölandsbron skulle bli tillfälligt satt ur funktion eller ett långvarigt strömavbrott.

Med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget och den återupptagna planeringen för att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig, vill regeringen att informationen om hur befolkningen kan förbereda sig ska bli bättre. Både på nationellt och lokal nivå. Krisberedskapsveckan, som startade 2017, är en del i detta arbete.

Nyheter på gång
I år kommer Borgholms kommun att presentera några nyheter. Redan nu finns Energimyndighetens nya informationsbroschyr ”Elavbrott – vad gör jag nu?” om elavbrott, att hämta i Servicecenter i Stadshuset i Borgholm eller att ladda ner.
Informationslänkar finns under mer information.