Utskriftsdatum: 10 August 2020

Krisberedskapsveckan 2019

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Elen försvinner och det kommer inget vatten i kranen. Ingen vet varför eller hur länge det kommer att vara så. Hur väl förberedd är du om det sker något oförutsett i samhället?

Den 6-12 maj uppmärksammar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) detta lite extra.

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) startat Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.

Det handlar om att förbättra allmänhetens riskmedvetenhet och att fler ska veta hur de kan förbereda sig för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

Med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget och den återupptagna planeringen för att hela samhället ska kunna agera vid höjd beredskap och ytterst krig vill regeringen att informationen om hur befolkningen kan förbereda sig ska bli bättre, både på nationell och lokal nivå. Krisberedskapveckan är en del i detta arbete.