Krisledningsnämndens protokoll

Protokoll från krisledningsnämnden hittar du i plusmenyn nedan.

Krisledningsnämnden sammanträder bara vid behov. Krisledningsnämnden  ska ha en särskild anledning för att aktiveras och har då i huvudsaklig uppgift att fatta beslut som vanligtvis ska fattas i annan nämnd. Vilka ansvarsområden som tillfälligt överstas ska framgå när krisledningsnämnden aktiveras. Samlitliga beslut krisledningsnämnden fattar ska redovisas på nästkommande fullmäktigesammanträde.

Krisledningsnämndens sammanträden

Ingen fastställd kalender för krisledningsnämnden som sammanträder vid behov.  Protokollen publiceras här efter att de justerats och går även att läsa på plats i Stadshuset och på biblioteken.

För krisledningsnämnden gäller specifika bestämmelser och kallelsen kommer inte att publiceras offentligt.

Ta del av krisledningsnämndens protokoll: