Utskriftsdatum: 22 October 2021

Krisledningsnämnden

05 juni 2020

Protokoll från krisledningsnämnden hittar du under Mer information längst ned på sidan.

Krisledningsnämnden aktiverades den 1 juni. Borgholms krisledningsnämnd består av kommunstyrelsens arbetsutskott. De fattar beslut i Corona-relaterade frågor och tar över hanteringen av just dessa frågor från socialnämnden. Besluten ska redovisas till fullmäktige.

Aktiveringen skedde med anledning av att antalet bekräftat smittade i Corona/covid-19 i kommunens verksamheter ökade efter den utökade provtagningen. Krisledningsnämnden kan fatta snabba beslut om åtgärder som rör personella och ekonomiska resurser samt kommunikation. I övrigt kommer verksamheterna att arbeta på som vanligt.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Ingen fastställd kalender för krisledningsnämnden som sammanträder vid behov.  Protokollen publiceras här efter att de justerats och går även att läsa på plats i Stadshuset och på biblioteken.

För krisledningsnämnden gäller specifika bestämmelser och kallelsen kommer inte att publiceras offentligt.

Hoppa till innehåll