Utskriftsdatum: 23 September 2019

Regional matkultur

Regional matkultur är en kvalitets- och garantisymbol för mat och råvaror som har en lokal eller regional anknytning.

Skylten finns bland annat på restauranger som serverar mat tillagad av lokalt producerade råvaror och som slår vakt om den regionala matkulturen samt vidareutvecklar traktens mattraditioner. Även gårdsbutiker som erbjuder närproducerade livsmedel och grönsaker av hög kvalitet kan vara medlemmar i Regional Matkultur. Deltagande företag är skyldiga att följa organisationens kvalitetskrav.

Den blåvita skylten ”Regional Matkultur”  en kvalitets- och garantisymbol för mat och råvaror som har en lokal eller regional anknytning och ska hjälpa turister, restauranggäster och kunder att hitta rätt.

Syftet med Regional Matkultur är att främja och stimulera utvecklingen av traktens företag inom restaurang, livsmedels industri, jordbruk och fiske. Företagen ska ha en tydlig regional anknytning och en uttalad vilja att profilera och vidareutveckla hela regionens matkultur.