Utskriftsdatum: 04 April 2020

Kultur

Borgholms kommun erbjuder både invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av kulturella aktiviteter. I kommunen bor och verkar flera personer som på olika sätt arbetar med kultur. Här finns också ett antal livaktiga hembygds- och kulturföreningar med verksamhet spridd över hela kommunen.

Det öländska kulturlandskapet har i alla tider fascinerat människor. Många konstnärer har genom åren försökt att fånga det speciella öländska ljuset. Kultur- och fritidsförvaltningens uppgift är att stödja och utveckla kommunens kulturliv. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för inköp av konst och den kommunala konstsamlingen.