Utskriftsdatum: 04 April 2020

Kulturlänkar

På den här sidan har vi försökt att samla länkar som på något sätt handlar om kultur. Det finns länkar till Kalmar läns kulturinstitutioner, statliga myndigheter, lokala kulturinstitutioner m.fl. Länkar till studieförbundens huvudorganisationer finns under rubriken föreningar & studieförbund.

Borgholms Slott

Borgholms Stadsmuseum

Byteatern – Kalmar Läns Teater

Camerata Nordica – Kalmar Läns kammarorkester

Filmregion Sydost

Kalmar konstmuseum och konstkonsulent

Kalmar läns hemslöjdsförening och hemslöjdskonsulenter

Kalmar läns museum

Kulturdepartementet

Kulturrådet

Kulturskolan i Borgholm

Länsmusiken – Kalmar läns musikstiftelse

Region Kalmar län

Sjöfararkusten

Skäftekärr

Statens konstråd

VIDA museum

Ölands museum – Himmelsberga

Ölands riksteaterförening