Utskriftsdatum: 28 January 2020

Kulturprogrambidrag

För föreningar och studieförbund som har för avsikt att arrangera offentliga kulturprogram i kommunen. Ansökan om kulturprogrambidrag ska göras minst tre veckor innan arrangemanget. Kulturprogrambidrag kan ges antingen som ett bidrag eller en förlustgaranti. Bidragets syfte är att främja ett allsidigt och varierat kulturutbud för kommunens invånare och besökare. Nya former av arrangemang prioriteras.

Under blanketter hittar du ansökningsblanketten till kulturprogrambidraget.