Utskriftsdatum: 30 March 2020

Arrangemangsbidrag (f.d kulturprogrambidrag)

Föreningar som har för avsikt att anordna ett arrangemang som är öppet för alla i kommunen och som bidrar till ett rikare och varierat utbud för kommunens invånare och besökare, kan söka arrangemangsbidrag. Samarrangemang där olika föreningar samverkar kring ett arrangemang kommer att premieras. Bidraget kan delvis finansiera annonsering, marknadsföring eller andra omkostnader, dock inte personalkostnader

Sista ansökningsdag är 1 mars och 1 september. Bidrag under 5 tkr kan sökas löpande under året. Ungdomar prioriteras.

Under blanketter hittar du ansökningsblanketten till arrangemangsbidraget.
OBS ANSÖKNINGSTIDEN ÄR FÖRLÄNGD TILL 1 APRIL 2020

25 maj 2018 trädde GDPR i kraft, som reglerar behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Här kan du läsa mer om hur Borgholms kommun arbetar  med GDPR.