Utskriftsdatum: 23 February 2019

Kulturprojektbidrag

För kulturföreningar som har för avsikt att genomföra enskilda projekt. Kulturprojektbidraget fördelas två gånger per år – sista ansökningsdag 1 maj och 1 oktober. Med projekt menas en avgränsad verksamhet med start, förlopp och avslut. Ett projekt ska ha ett mål. Kulturprojektbidrag kan även sökas för försök och utveckling inom kulturområdet.

Under mer information i spalten till höger hittar du ansökningsblanketten till kulturprojektbidraget