Utskriftsdatum: 04 April 2020

Projektbidrag (f.d kulturprojektbidrag)

Projektbidrag kan sökas av föreningar som har för avsikt att genomföra enskilda projekt. Med projekt menas en avgränsad aktivitet med en tydlig början och slut som har ett definierat mål.
Sista ansökningsdag är 1 mars  och 1 september.
OBS ANSÖKNINGSTIDEN ÄR FÖRLÄNGD TILL DEN 1 APRIL 2020

25 maj 2018 trädde GDPR i kraft, som reglerar behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Här kan du läsa mer om hur Borgholms kommun arbetar  med GDPR.