Utskriftsdatum: 28 January 2020

Kulturprojektbidrag

För kulturföreningar som har för avsikt att genomföra enskilda projekt. Kulturprojektbidraget fördelas två gånger per år – sista ansökningsdag 1 mars och 1 september. Med projekt menas en avgränsad verksamhet med start, förlopp och avslut. Ett projekt ska ha ett mål. Kulturprojektbidrag kan även sökas för försök och utveckling inom kulturområdet.