Utskriftsdatum: 26 February 2020

Kulturskola

 

Klicka på E-tjänster högst upp för att göra en digital ansökan till Kulturskolan.

Kulturskolan har sin undervisning i Kronomagasinet i Borgholm.  Undervisningen genomförs även i kommunens samtliga skolor på dagtid och kvällstid. Alla kan anmäla sig till Kulturskolan! Det behövs inga förkunskaper för att börja hos oss.

Under Mer information nedan finns tider för och information om Kulturskolans verksamhet.

Borgholms Kulturskola startade 1969. Verksamheten består av undervisning i olika musikinstrument och solosång, ensemble, dj, modern dans, balett, körsång, teater och skapande verkstad. Undervisningen sker enskilt eller i grupp, beroende på ämne och önskemål.

Skolan samarbetar med hela utbildningsförvaltningen, Ölands gymnasium och olika externa aktörer. Antalet elevplatser är cirka 290.

Är du intresserad av att ta del av våra kurser eller har frågor går det bra att kontakta Kulturskolans personal.

För att börja på kulturskolan behöver du fylla i en anmälningsblankett som du hittar under fliken Blanketter till vänster. Du kan också använda vår e-tjänst som finns högst upp på sidan eller kontakta någon i personalen så hjälper vi dig. Du behöver inte förnya din anmälan utan är elev tills du säger upp din plats.

Avhopp från kulturskolan meddelas via mejl till oscar.roslund@borgholm.se eller tel. 0485 – 881 16. Det går också bra att meddela direkt till din lärare.

Vår vision är att du som elev på kulturskolan möter:

  • Kvalitativ undervisning från kompetenta pedagoger
  • Professionellt bemötande – eleven i centrum
  • Ett brett utbud av kultur
  • Möjligheter att utvecklas och växa i färdighet, självkänsla och identitet.

Vi jobbar också under kommunens gemensamma vision: Trygga barn växer här.

AVGIFTER:
För att kunna finansiera verksamheten tar kulturskolan ut en terminsavgift av eleverna. Första barnet kostar 650:-/termin, andra barnet 400:-/termin, tredje barnet och  flera 200:-/termin. Gruppspel: 400:-/termin (gäller alla instrument).
Drama och skapande verkstad bedrivs i grupp och kostar 400:-/ termin.
Kör bedrivs i stor grupp och kostar 200:-/ termin.
Är du verksam i den enskilda undervisningen, instrument och sång, är gruppundervisningen avgiftsfri.

Debitering för kulturskolan sker terminsvis, två gånger per läsår.

UNDERVISNINGSGARANTI:
Eleven garanteras minst 27 lektioner under ett läsår. Om eleven själv uteblir räknas det som genomförd lektion. Får eleven mindre än 27 lektioner sker återbetalning per förlorad lektion. Frånvaro meddelas till kulturskolan eller till musikläraren direkt. Föräldrar och målsmän är naturligtvis hjärtligt välkomna att vara med på lektion när som helst under året.

Projektet ”Vad är kärlek?” år 2015
Klass 4 på Viktoriaskolan och flyktingbarn från Köpings skola har skrivit dikter på temat ”Vad är kärlek?” Dikterna är inlästa av politiker och kulturprofiler.  Klicka på Mer information till höger för att ta del av dikterna.