Utskriftsdatum: 30 March 2020

Kulturskolans personal

Rektor Oscar Roslund
0485-88 116
oscar.roslund@borgholm.se

Lärarkontakt
0485-88 117
Storgatan 39
387 34 Borgholm

Jan-Olof Arnér
Arrangering
tel: 0485-564179, 070-7340469
kjelljan-olof.arner@utb.borgholm.se

Stefan Hjertquist
Klarinett, saxofon, trumpet, blockflöjt, trummor, ensemble,
tel: 0485-123 21, 0734-04 68 57
stefan.hjertqvist@utb.borgholm.se

Anna Lindvall
Skapande Verkstad
anna.lindvall2@utb.Borgholm.se

Martin Petersson
Musik och digitala verktyg

Ellen Sjöberg 
Teater
ellen.andersson2@utb.borgholm.se 

Andreas Söderberg
Gitarr, elgitarr, bas, ensemble, Studio
andreas.soderberg@utb.borgholm.se

Trisha Ullah Lahti
Sång, piano, kör
tel: 0485-881 18
trisha.ullah@utb.borgholm.se

Oskar Werninge
Gitarr, elgitarr, luta, mandolin, banjo, elbas
tel: 0485-881 17, 070-579 49 55
oscar.werninge@utb.borgholm.se

Mikael Selldén
Stråkinstrument
mikael.sellden@utb.borgholm.se

Aurea Romero
Dans
aurea.romeroalvarez@utb.borgholm.se

Per-Olof Rylander
Piano
per-olof.rylander@utb.borgholm.se

Gunilla Rylander Fransen
Piano och tvärflöjt
Gunilla.fransenrylander@utb.borgholm.se