Utskriftsdatum: 10 April 2020

Kunskapsprovet

För att få serveringstillstånd måste de personer som har stort inflytande i verksamheten ha tillräckliga kunskaper om alkohollagen. Du som ansöker om ett serveringstillstånd måste därför klara ett kunskapsprov.

Om provet

Kunskapsprovet har tagits fram av Folkhälsomyndigheten. Frågorna handlar om fyra stycken områden:

  • Alkoholpolitik
  • Bestämmelser om servering
  • Bestämmelser om tillsyn
  • Bestämmelser om mat och utrustning

Provet har mellan 28- 60 frågor, beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om. För att få godkänt måste du ha minst 75% godkända svar inom varje område som ingår i provet. Det är inte tillåtet att använda hjälpmedel. Tiden för provet är högst 90min.

Så går provet till

Kunskapsprovet görs på datorn i servicecenter i stadshuset. För att anmäla sig till provet kontaktar ni servicecenter eller mailar till serveringstillstand@borgholm.se. Avgiften för kunskapsprovet ska vara betald innan provet skrivs. Du betalar in avgiften på bankgironummer 650-5044. Vid provtillfället ska du kunna uppvisa ett godkänt ID.

Exempel på material som man kan använda för att studera inför kunskapsprovet: