Kontakta oss

Kurator

Publicerat 10 december 2013
  • Arbetar med stödjande, konsulterande och rådgivande samtal med elever, vårdnadshavare och personal.
  • Arbetar med relationer i grupp.
  • Gör observationer i verksamheten.
  • Arbetar med olika former av värdegrundsarbete i samarbete med skolans personal.
  • Är ett stöd vid ansökningar och anmälningar till socialtjänsten.
  • Utvecklar kontakter och samarbetar med andra aktörer, organisationer och nätverk.

 

Hoppa till innehåll