Utskriftsdatum: 22 October 2020

Kvalitetsenheten Q

Q är Socialförvaltningens kvalitetsenhet, som arbetar med kvalitets- och utvecklingsarbete för hela förvaltningen. Arbetet sker på uppdrag från dels den centrala ledningsgruppen SFLG (socialförvaltningens ledningsgrupp) och dels från de olika enheterna/verksamheterna. Q bereder förslag till SFLG, som fattar beslut.