Utskriftsdatum: 17 January 2020

Kvalitetsenheten Q

Q är Socialförvaltningens kvalitetsenhet, som arbetar med kvalitets- och utvecklingsarbete för hela förvaltningen. Arbetet sker på uppdrag från dels den centrala ledningsgruppen SFLG (socialförvaltningens ledningsgrupp) och dels från de olika enheterna/verksamheterna. Q bereder förslag till SFLG, som fattar beslut.

Q leds av Socialchef Anna Hasselbom Trofast
Tfn. 0485-880 90
Skicka e-post

Q består av:

MAS, Medicinsk ansvarig sjuksköterska
Birgitta Berglund, 0485-886 04
Skicka e-post

SAS, Socialt ansvarig samordnare
Ellinor Falkebo, 0485-882 44
Skicka e-post

Utvecklingsledare
Peo Westberg, 0485-882 22
Skicka e-post

Systemförvaltare
Eva Kirchberg Larsson, 0485-880 43
Skicka e-post

E-hälsosamordnare / systemförvaltare
Edin Dzanaovic, 0485-880 07
Skicka e-post