Utskriftsdatum: 16 May 2021

Lägesbild corona 12 april

12 april 2021

Munskydd på kommunens arbetsplatser, distansundervisning för högstadiet denna vecka och fortsatt stängda idrottshallar för barn- och ungdomsaktiviteter.

Munskydd på arbetsplatser

På grund av hög och ökande smittspridning i länet har smittskyddsläkaren utfärdat rekommendationer för Kalmar län från och med 1 april 2021 till och med 16 maj. Precis som de nationella rekommendationerna gäller rekommenda­tionerna oavsett om man är vaccinerad eller inte.

De särskilda rekommendationerna innebär att munskydd ska användas på alla arbetsplatser när

  • En medarbetare med konstaterad covid-19 har vistats i verksamheten i ett smittsamt skede och
  • Tillräckligt avstånd mellan medarbetare inte kunnat säkerställas

Munskydd ska användas upp till sju dagar efter att en medarbetare varit på arbetsplatsen i ett smittsamt skede. Munskydd ersätter inte övriga allmänna rekommendationer om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.

Chefens ansvar och riskbedömning

Rekommendationen medför att munskydd behöver finnas tillgängligt på alla arbetsplatser, oavsett verksamhet. Lokal chef är ansvarig för att munskydd finns att tillgå samt att alla medarbetare är informerade om och har den kunskap som behövs för korrekt användande.

Läs här om användning av skyddsutrustninglänk till annan webbplats

Det är också chefens ansvar att en riskbedömning görs ur ett arbetsmiljöperspektiv för att förebygga arbetsmiljörisker så att anställda kan arbeta säkert.

Barn- och ungdomsaktiviteter

Så länge distansundervisning råder för högstadiet fortsätter idrottshallarna att vara stängda för barn- och ungdomsaktiviteter.

Det är nödvändigt att undvika fritidsaktiviteter där barn blandas i olika konstellationer för att förhindra vidare smittspridning.

Korttidsboendet

Vi avråder därför dig att besöka din anhörig på korttidsavdelning Ekbacka 4 under denna tid, oavsett om du är vaccinerad eller tidigare haft covid-19.

Speciella undantag kan göras efter kontakt med enhetschef Tina Svantesson på telefon 0485-88 414, vardagar mellan klockan 09.00-15.00.

Distansundervisning

Högstadiet har undervisning på distans denna vecka. Situationen utvärderas löpande.

Öppna förskolan

På grund av ökad smittspridning håller öppna förskolan stängt tillsvidare.

Hoppa till innehåll