Utskriftsdatum: 28 October 2020

Lägesbild Corona 14 oktober

Det är fortsatt lugnt i verksamheterna, inga nya fall av Corona/covid-19. Vi uppmanar våra medarbetare att fortsätta följa rekommendationerna om avstånd och handhygien, stanna hemma vid minsta symtom som kan tyda på covid-19 och boka provtagning via 1177 för att konstatera om man är smittad eller inte. Man kan logga in på 1177 och välja att beställa provtagning med hjälp av vårdpersonal och göra testet på hälsocentralen i Borgholm.

Socialförvaltningen

Läget är lugnt inga nya fall av Corona/ covid-19.

Från och med den 1 oktober tillåts besök på våra äldreboenden.

”Öppnandet har varit välkommet och besöken och följsamheten mot våra riktlinjer har fungerat fint”, säger Lars-Gunnar Fagerberg tf socialchef.

Vi är mycket rädda om våra äldre och för att säkerställa besöken har vi tagit fram riktlinjer utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har inför upphävandet av besöksförbudet gått ut med den här informationen till en anhörig och på hemsida och Facebook.

Övergripande gäller att:

·  hålla avstånd på minst 2 meter och ta personligt ansvar

·  stanna hemma vid förkylningssymtom, även lindriga symtom

· tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder

Inför besöket på vård- och omsorgsboendet:

· Kontakta personalen genom att ringa på klocka/telefon innan du går in på boendet. Personalen kommer som försiktighetsåtgärd att fråga besökare angående förkylningssymtom och svara på eventuella frågor kring besöket.

· Tvätta händerna med tvål och vatten eller desinficera dem vid ingången. Det kommer att finnas desinfektionsmedel och/eller möjlighet att tvätta dem.

· Det är av yttersta vikt att besökare håller ett behörigt avstånd på minst 2 meter. Besökare ansvarar för att avståndet hålls.

· Vid önskemål kan skyddsutrustning erhållas. Vänligen kontakta personal.

· Besök sker endast i den anhöriges lägenhet.

· Antal besökande är begränsad till högst två personer per besökstillfälle.

Från den 29 september går det att ta antikroppstest för covid-19 vid hälsocentralerna i Kalmar län.

Antikroppstestet är ett blodprov som tas för att konstatera om man haft covid-19 eller inte. Liksom vid egenprovtagning vid sjukdomssymtom för covid-19 bokar man tid på 1177.se med hjälp av e-legitimation. Inom sju dagar kommer man att ha svar på testet.

För anställda inom Region Kalmar län och för vård- och omsorgspersonal inom länets kommuner är testet kostnadsfritt. För allmänheten tas en egenavgift på 200 kronor att tas ut.

Om ett test visar att man har antikroppar mot det coronavirus som orsakar covid-19 har man med största sannolikhet också haft sjukdomen. Det innebär en minskad risk att bli smittad igen och att föra smittan vidare. Med nuvarande kunskap bedöms det att man har ett skydd på sex månader från det att man fått testresultatet. Har man antikroppar har man också större möjlighet att träffa andra personer, även de som tillhör riskgrupper, men man måste även fortsättningsvis följa de rekommendationer som finns.

Läs mer på Region Kalmars hemsida

Utbildningsförvaltningen

Det är fortsatt lugnt i verksamheterna. Inga nya fall av Corona/covid-19.

Beab

Läget är lugnt inga nya fall av Corona/ covid-19.