Utskriftsdatum: 29 September 2020

Lägesbild Corona 16 september

Det är fortsatt lugnt i verksamheterna, inga nya fall av Corona/covid-19.

Borgholms kommun har beslutat att anlita väktare den 24 september till och med den 26 september. Precis som i somras ska väktarna jobba med att göra människor uppmärksamma och påminna om vikten av att hålla avstånd till varandra.

”Vår satsning på väktare var uppskattad både av besökare och av handlare i somras. Även om Ölands skördefest är inställd så räknar vi med att det kommer mer folk den här tiden och vill ta det säkra före det osäkra, säger Anders Magnusson, tillväxtchef.

Väktarna kommer att vara på plats i Borgholm torsdag och fredag mellan klockan 15 och 23 och på lördagen mellan klockan 12 och 23.

Klart är även att kommunens anställda kommer att erbjudas möjlighet att vaccinera sig gratis mot säsongsinfluensa. Detta för att influensan inte ska belasta sjukvården om vi samtidigt får ett ökande antal smittade i Covid-19.

De som först kommer att erbjudas är personal inom vård och omsorg, därefter skolpersonal, förskolepersonal och sist övrig personal. Kommunens ledningsgrupp beslutade på sitt möte i måndags att genomföra vaccinationen i egen regi.

Vi uppmanar våra medarbetare att fortsätta följa rekommendationerna om avstånd och handhygien, stanna hemma vid minsta symtom som kan tyda på covid-19 och boka provtagning via 1177 för att konstatera om man är smittad eller inte.

Socialförvaltningen

Det är fortsatt lugnt i verksamheterna. Inga nya fall av Corona/covid-19.

Besöksförbudet på äldreboenden, som gällt sedan 1 april, upphör vid månadsskiftet. Det meddelade socialminister Lena Hallengren (S) under en presskonferens på tisdagen. Regeringen gör bedömningen att den minskade smittspridningen i samhället och de åtgärder som redan vidtagits inom äldreomsorgen tillsammans med nya myndighetsföreskrifter och rekommendationer gör att besöksförbudet kan slopas.

”Vi ser positivt på att besöksförbudet nu hävs. Det är efterlängtat av våra omsorgstagare och anhöriga, säger Lars-Gunnar Fagerberg, tf socialchef.

Besöksförbudet hävs om två veckor och fram till dess ska Socialstyrelsen ha tagit fram en checklista för hur besöken ska gå till rent praktiskt.

”Det kan handla om alltifrån hur många som kan besöka en avdelning på ett äldreboende samtidigt, var mötet sker och hygienrutiner i samband med besöken”, förklarar Lars-Gunnar Fagerberg och fortsätter:

”Det måste även finnas lokala riktlinjer för hur öppnandet ska gå till, lokalerna ser exempelvis väldigt olika ut på våra äldreboenden och vi måste se till att besöken sker på ett säkert sätt och under ordnade former. Vi kommer att återkomma med mer konkret information bland annat på kommunens hemsida och på affischer på våra äldreboenden. Informationen ska vara enkel och lättförståelig så att alla kan ta den till sig. Vi måste fortsatt vara mycket rädda om våra äldre.

Utbildningsförvaltningen

Läget är lugnt, inga nya fall av Corona/covid-19.

Skolchef Roland Hybelius gick i fredags ut med den här informationen:

Vi är inne i en period där vi ser att förkylningar och sjukdomstillfällena ökar i våra verksamheter. Detta gör att det kan bli svårare med bemanning i enskilda förskolor eller skolor och vi behöver hjälpas åt så att det drabbar så få som möjligt. Utbildningsförvaltningen och alla rektorers ambition är att skapa en så god och trygg miljö som det bara är möjligt i verksamheterna.
Det är oerhört viktigt att vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger oss både för medarbetare och barn/elever. Vi och ni behöver fortsatt vara beredda på snabba besked om förändringar gällande verksamheten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla elever från förskoleklass och uppåt i skolsystemet testar sig om symtom finns på Covid-19. Vi uppskattar om ni gör detta med era barn i skolåldern för att ni och vi ska veta hur snabbt de kan komma tillbaka till skolan.

BEAB

Läget är lugnt inga nya fall av Corona/ covid-19.