Utskriftsdatum: 24 September 2021

Lägesbild corona 17 maj

17 maj 2021

Smittspridningen gick ner förra veckan, med fem konstaterade fall i Borgholms kommun. Det finns en oro för att det höga antalet besökare i helgen påverkar utvecklingen.

Det har varit mycket besökare och turister på ön i helgen.

Kommunen har fått enstaka klagomål om trängsel. E-tjänsten för att rapportera trängsel är inte aktiv, utan anmälningar har inkommit via e-post. Anmälningarna utvärderas för att se om det går att vidta åtgärder.

Med anledning av att det nu har varit många turister och besökare i kommunen finns det risk för ökad smittspridning och det är viktigt att vi följer rekommendationerna även de kommande veckorna. Det råder skärpta rekommendationer till och med 30 maj i hela länet, som bland annat säger att alla ska begränsa sina sociala kontakter och bara umgås med dem vi bor med.

Det är nu 60 procent i kommunen som har fått minst en spruta och vaccinationerna fortsätter i hög takt.

Det är lugnt i kommunens verksamheter. De enstaka fall av smitta som vi har haft har inte lett till klusterspridning. Utbildningschef Roland Hybelius vill rikta ett särskilt tack till skolans personal, som har varit duktiga på att anpassa verksamheten, följa rekommendationerna samt ha god dialog med vårdnadshavare. Han vill även tacka vårdnadshavare och elever för förståelse för de vidtagna åtgärderna samt för att alla har varit noga med att stanna hemma vid symtom eller smitta i familjen. ”Det har varit hög smittspridning i regionen och även låg- och mellanstadium samt förskolor har fått stänga i perioder, vilket vi hittills har sluppit. Jag hoppas att alla orkar hålla i och hålla ut de sista veckorna innan sommaren, så att alla kan gå på sommarlov och semester och känna att ’detta gjorde vi riktigt bra!'” säger Roland Hybelius.

Kristi Himmelsfärdshelgen kan ge en föraning om hur sommaren kan komma att bli, med många som planerar för ”Svemester”. Det är redan nu många som har bokat gästnätter till sommaren i vår kommun. Det är viktigt att besöksnäringen gör samma goda insatser som förra året med att vidta åtgärder för att minska trängsel och försöka hålla så mycket av verksamheten som möjligt utomhus.

Det finns nu dekaler och laminerade affischer om att hålla avstånd et cetera för näringslivet att hämta på Stadshuset.

Hoppa till innehåll