Utskriftsdatum: 16 May 2021

Lägesbild Corona 19 april

19 april 2021

Vi har ett allvarligt läge med hög smittspridning i vår kommun, det är därför inte läge att träffa andra människor än de i den närmaste kretsen. På grund av  den höga smittspridningen håller våra idrottshallar och Åkerbobadet fortsatt stängt. Vi avråder från besök på vårt korttidsboende och kommunen anordnar inga valborgsbål.

Idrottshallar och Åkerbobadet

På grund av hög och ökande smittspridning i kommunen håller våra idrottshallar fortsatt stängt för barn- och ungdomsaktiviteter. Även Åkerboadet håller fortsatt stängt.

Det är nödvändigt att undvika fritidsaktiviteter där barn blandas i olika konstellationer för att förhindra vidare smittspridning.

Korttidsboendet

Vi avråder fortsatt från besök på vår korttidsavdelning Ekbacka 4 , oavsett om du är vaccinerad eller tidigare haft covid-19.

Speciella undantag kan göras efter kontakt med enhetschef Tina Svantesson på telefon 0485-88 414, vardagar mellan klockan 09.00-15.00.

Valborg

Det blir en annorlunda Valborg precis som ifjol. Tillsvidare får inte fler än åtta personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polisen kan ställa in eller upplösa en tillställning som har fler än åtta deltagare.

Hoppa till innehåll